1
00:00:18,685 --> 00:00:21,528
48 KILOMETRŮ OD ORANU

2
00:00:55,611 --> 00:00:58,657
- Poručíku, zjistěte,
kdy dorazí na místo. - Rozkaz.

3
00:00:58,832 --> 00:01:02,027
Sluníčko, tady Loď,
kdy dorazíte na místo?

4
00:01:03,812 --> 00:01:05,712
Za dvacet minut jsme tam.

5
00:01:05,747 --> 00:01:09,233
Je to tu natěsno. Letím
na otevřené prostranství za městem.

6
00:01:09,694 --> 00:01:13,169
Rozumím.
Je dvacet minut od Oranu, pane.

7
00:01:13,194 --> 00:01:14,702
Po nepřátelích ani stopy.

8
00:01:18,451 --> 00:01:20,470
Na západě jsou dvě hlavní cesty.

9
00:01:20,630 --> 00:01:23,919
- Na jižní se můžete líp skrýt.
- Rozumím!

10
00:01:27,197 --> 00:01:30,146
Kontrola dokončena, pane.
Zbraňové systémy fungují.

11
00:01:31,252 --> 00:01:33,876
- Poddůstojníku,
jak moc jsme poškozeni? - Pane.

12
00:01:33,901 --> 00:01:38,049
Škody po Gibraltaru jsou větší,
než se původně odhadovalo.

13
00:01:38,182 --> 00:01:40,619
Technici se snaží uzavřít díru v trupu.

14
00:01:41,143 --> 00:01:42,885
Plýtváme palivem, které nemáme.

15
00:01:43,072 --> 00:01:46,064
Ano, pane. Za hodinu
bychom měli být zase na 100 %.

16
00:01:59,098 --> 00:02:01,467
V Oranu už přes rok
nebyl nikdo ze Západu.

17
00:02:01,699 --> 00:02:03,887
Běloška se samopalem je nápadná.

18
00:02:04,637 --> 00:02:06,965
Myslím, že snadno zapadneme.

19
00:02:08,238 --> 00:02:09,738
Vítej v apokalypse.

20
00:02:16,841 --> 00:02:18,341
Mahmúd Zeddam.

21
00:02:20,153 --> 00:02:21,653
Mahmúd Zeddam.

22
00:02:23,685 --> 00:02:25,185
Zeddam.

23
00:02:43,256 --> 00:02:44,756
........