1
00:00:00,440 --> 00:00:03,300
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:04,350 --> 00:00:06,460
Co to dneska bylo,
s tím klukem?

3
00:00:06,490 --> 00:00:07,520
S jakým?

4
00:00:07,540 --> 00:00:10,500
Jak jsi s ním
mluvila u bazénu.

5
00:00:11,480 --> 00:00:13,390
Ty se s ním znáš?

6
00:00:14,400 --> 00:00:15,430
Ne.

7
00:00:16,310 --> 00:00:18,530
Ptal se, jestli jsem sama,
já řekla, že ne.

8
00:00:19,460 --> 00:00:21,390
A on se ti líbil?

9
00:00:22,520 --> 00:00:24,380
Nechala jsem tu mobil.

10
00:00:29,300 --> 00:00:30,500
Ztratila bys hlavu...

11
00:00:31,390 --> 00:00:33,370
... kdyby nebyla napevno.

12
00:00:33,470 --> 00:00:35,380
Vezmi si ho celý.

13
00:00:41,530 --> 00:00:44,450
-Prosím?
-Ahoj. Už teď mi chybíš.

14
00:00:45,300 --> 00:00:46,450
Odkud máš tohle číslo?

15
00:00:46,470 --> 00:00:48,450
Tohle číslo
jsem ti nedala, Jacku.

16
00:00:50,370 --> 00:00:53,380
Christine? Od včerejška
ses neozvala, začínám mít strach.

17
00:01:00,490 --> 00:01:03,480
Ty už zmiz
z mého života, Jacku.

18
00:01:03,530 --> 00:01:06,530
Rozumíš mi?
Už mi nikdy nevolej!

19
00:01:19,360 --> 00:01:20,480
Co ty provizorní příkazy?

20
00:01:20,500 --> 00:01:22,330
Budou ještě dneska?

21
00:01:22,350 --> 00:01:23,390
Ano.

22
00:01:23,530 --> 00:01:26,380
-Mám je rozdělané.
-Dobře.

23
00:01:29,470 --> 00:01:32,420
JÁ, SPOLEČNICE
........