1
00:00:27,287 --> 00:00:28,561
Děkuji.

2
00:00:28,967 --> 00:00:32,243
Děkuji, dámy a pánové,
a současně vás vítám...

3
00:00:32,287 --> 00:00:36,724
na 34. výroční konferenci
Americké asociace čalouníků.

4
00:00:37,847 --> 00:00:39,405
Děkuji.

5
00:00:39,727 --> 00:00:41,558
VĚTŠÍ NEŽ ŽIVOT

6
00:00:41,607 --> 00:00:43,359
Doufám, že vám chutnalo?

7
00:00:44,087 --> 00:00:48,717
Jak víte, letošní rok
našemu podnikání příliš nepřál.

8
00:00:48,767 --> 00:00:51,759
A proto jsem pozval někoho,
kdo vám bude zajisté velkou inspirací.

9
00:00:51,807 --> 00:00:54,958
Kdo vás nastartuje
do další činnosti.

10
00:00:56,567 --> 00:01:00,401
Autora knihy "Já to zvládnu".
Vycházející hvězdu

11
00:01:00,447 --> 00:01:03,166
- v oblasti osobní motivace.
- Ano, mami?

12
00:01:03,487 --> 00:01:05,557
Jasně. Přijdu.

13
00:01:06,007 --> 00:01:08,805
Ne, to ne.
Hned teď nemůžu, mám práci.

14
00:01:08,887 --> 00:01:10,639
Dobře. Už mi nevolej.

15
00:01:10,727 --> 00:01:13,002
A když budete poslouchat
jeho povzbudivá slova,

16
00:01:13,127 --> 00:01:16,802
nezapomeňte, že usilovat o něco
je naše druhá přirozenost.

17
00:01:16,847 --> 00:01:19,680
A pokrok je náš cíl.

18
00:01:20,527 --> 00:01:24,406
Jsem rád, že mezi nás přichází
Jack Gorcoran.

19
00:01:24,967 --> 00:01:27,276
Corcoran! Corcoran!

20
00:01:31,207 --> 00:01:32,606
Zvládnu to.

21
00:01:37,607 --> 00:01:40,326
Ahoj.
Díky. Díky, Johne.

22
00:01:41,167 --> 00:01:44,557
Můj táta umřel před mým narozením.

........