1
00:00:48,872 --> 00:00:51,663
<i>Kdysi jsem chtěla zachránit svět.</i>

2
00:00:52,962 --> 00:00:55,345
<i>Tuhle krásnou planetu.</i>

3
00:00:56,984 --> 00:00:59,095
<i>Ale jak málo jsem tehdy věděla.</i>

4
00:01:01,392 --> 00:01:03,904
<i>Je to Země kouzel a zázraků.</i>

5
00:01:04,815 --> 00:01:07,558
<i>Stojí za to ji opatrovat každý den.</i>

6
00:01:09,656 --> 00:01:11,576
<i>Ale čím blíž ji poznáte...</i>

7
00:01:12,808 --> 00:01:16,652
<i>...tím jasněji vidíte,
jaká v ní kypí temnota.</i>

8
00:01:20,650 --> 00:01:21,905
<i>A lidstvo?</i>

9
00:01:24,376 --> 00:01:27,275
<i>Lidstvo, to je úplně jiný příběh...</i>

10
00:01:29,200 --> 00:01:34,554
<i>Setkání s pravdou je
mnohem složitější, než si myslíte.</i>

11
00:01:44,336 --> 00:01:46,241
<i>Prošla jsem tvrdým poznáním.</i>

12
00:01:47,498 --> 00:01:49,424
<i>Před velmi dlouhou dobou.</i>

13
00:01:52,148 --> 00:01:53,249
<i>A už nikdy...</i>

14
00:01:55,964 --> 00:01:57,799
<i>...nebudu stejná, jako jsem bývala.</i>

15
00:02:28,161 --> 00:02:33,457
<i>NAŠEL JSEM ORIGINÁL
SNAD MI JEDNOU POVÍŠ SVŮJ PŘÍBĚH</i>

16
00:02:52,784 --> 00:02:54,661
Ahoj, Diano.

17
00:02:54,662 --> 00:02:56,540
- Ahoj, Diano.
- Ahoj.

18
00:02:57,251 --> 00:02:58,538
Diano!

19
00:02:59,711 --> 00:03:00,971
Diano!

20
00:03:01,397 --> 00:03:02,497
Vrať se!

21
00:03:42,209 --> 00:03:43,839
- Vypadá to dobře.
- Velmi dobře.

22
00:03:43,840 --> 00:03:44,994
Jak si vede ona?

23
00:03:45,168 --> 00:03:46,183
Je dobrá.

24
00:03:46,184 --> 00:03:47,842
- Pokračujte.
........