1
00:00:01,157 --> 00:00:02,759
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,965 --> 00:00:05,487
- Tady to nemusí skončit.
- Vybral sis špatnou stranu, Seane.

3
00:00:07,546 --> 00:00:09,046
To by stačilo.

4
00:00:13,679 --> 00:00:15,179
Zatkněte ho.

5
00:00:16,088 --> 00:00:17,588
Kde je Eve?

6
00:00:17,632 --> 00:00:19,974
- Šla po Bonapartovi.
- Použili jsme na ni klacík.

7
00:00:19,975 --> 00:00:22,140
A pak se přeměnila
a měla záchvat.

8
00:00:23,787 --> 00:00:25,287
Řekni mi, kde bydlí.

9
00:00:25,302 --> 00:00:27,455
- Všichni do tunelu.
- Nicku, no tak. Pojď.

10
00:00:27,604 --> 00:00:29,104
Ne!

11
00:00:31,256 --> 00:00:33,739
S Eve tu zůstaneme
a ujistíme se, že nás nesledují.

12
00:00:33,764 --> 00:00:36,225
- Zjistíme, jestli tam není východ.
- Je po všem.

13
00:00:37,254 --> 00:00:38,754
Jak ses sakra...

14
00:00:41,081 --> 00:00:42,581
Ale no tak!

15
00:00:42,606 --> 00:00:44,964
- Musíme se vrátit a najít jinou cestu.
- Jsem těhotná.

16
00:00:45,902 --> 00:00:48,010
Měl jsem tě zabít,
když jsem měl možnost.

17
00:00:48,035 --> 00:00:49,739
Ale tu chybu
už znovu neudělám.

18
00:01:08,129 --> 00:01:13,401
<b><i>Tento svět je možná
peklem jiné planety.</i></b>

19
00:01:16,674 --> 00:01:18,308
Asi bych vám
měl poděkovat.

20
00:01:22,244 --> 00:01:24,299
Myslel jsem,
že jste na jeho straně.

21
00:01:30,709 --> 00:01:32,341
Všechny si je zabil.

22
00:01:33,887 --> 00:01:35,848
Postřelili tě,
ale nemáš ani škrábnutí.
........