1
00:00:00,023 --> 00:00:01,523
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:01,526 --> 00:00:04,828
- Joe je anděl. - Padlý anděl.
- To by mě ani nenapadlo.

3
00:00:04,831 --> 00:00:06,535
Našel jsem tohle,
někdo tě mohl vidět.

4
00:00:06,536 --> 00:00:10,534
Hranice v Midnightu slábne
a stahuje se sem zlo.

5
00:00:10,535 --> 00:00:15,200
- Je prostě zabiják.
- Byl to můj syn.

6
00:00:15,201 --> 00:00:18,534
Musel jsem použít světlo,
takže si pro mě přijdou.

7
00:00:18,535 --> 00:00:21,934
Rozhodl ses, že ochráníš
všechno zlé, co páchal.

8
00:00:21,935 --> 00:00:25,400
- Mám už jen tebe.
- Už tě nechci nikdy vidět.

9
00:00:25,401 --> 00:00:28,400
Chuyi, už pro tebe
není v Midnightu bezpečno.

10
00:00:28,401 --> 00:00:29,868
Nevracej se.

11
00:00:31,800 --> 00:00:36,977
<b>O tisíc let dříve</b>

12
00:00:36,979 --> 00:00:44,267
- Tak jaký to bylo?
- Nevím, jaký by to mělo být?

13
00:00:44,268 --> 00:00:49,234
- Podle mě není nic lepšího.
- Tak mi to rozhodně nepřišlo.

14
00:00:49,235 --> 00:00:52,600
Bojuju s démonama už tisíc let.

15
00:00:52,601 --> 00:00:57,600
Poprvé je to těžký,
ale když to děláš často,

16
00:00:57,601 --> 00:01:02,500
budeš zručnější a jistější,
a potom je to zábava.

17
00:01:05,001 --> 00:01:07,467
Tahle skupina, co vylezla z hranice,

18
00:01:07,468 --> 00:01:10,634
byla vážně hnusná,
ale tys je zvládnul statečně.

19
00:01:10,635 --> 00:01:15,634
- Vážím si toho, že to říkáš.
- Naše první společná bitva.

20
00:01:15,635 --> 00:01:17,173
Nebude naše poslední.

21
00:01:23,635 --> 00:01:28,700
Naučila jsem ho všechno,
co jsem znala, a on odešel.

22
........