1
00:01:38,560 --> 00:01:43,320
Povzbudzujúca vôňa
leteckého paliva a oleja.

2
00:01:44,360 --> 00:01:46,350
Čo sa mu mohlo stať, slečna?

3
00:01:46,400 --> 00:01:48,270
Zrejme zapracovala gravitácia, Dot.

4
00:01:49,480 --> 00:01:53,840
- Plukovník letectva Lyle Compton.
- Phryne.

5
00:02:00,800 --> 00:02:02,790
Moja asistentka Dorothy Williamsová.

6
00:02:02,840 --> 00:02:04,670
- Teší ma, slečna Williamsová.
- Zdravím.

7
00:02:04,720 --> 00:02:07,190
Zaujímate sa o lietadlá?
Nechceli by ste sa previesť?

8
00:02:07,240 --> 00:02:09,550
Nie, ďakujem.
Zaujímam sa, ale...

9
00:02:09,600 --> 00:02:11,070
Hlavne o to,
ako sa udržia vo vzduchu.

10
00:02:11,120 --> 00:02:12,990
Dobre, poďte aspoň
na malú prehliadku po základni.

11
00:02:13,040 --> 00:02:15,590
Ako vidíte,
naši chlapci tvrdo pracujú.

12
00:02:15,640 --> 00:02:17,670
Pripravujú sa na sobotňajšie
letecké vystúpenie.

13
00:02:17,720 --> 00:02:19,230
Snáď to pomôže vylepšiť
našu naštrbenú reputáciu.

14
00:02:19,280 --> 00:02:21,950
Áno, novinári tú nehodu
určite dobre popretriasali.

15
00:02:22,000 --> 00:02:23,670
To je pravda,
ale aspoň nikto nezomrel.

16
00:02:23,720 --> 00:02:25,510
Lietanie je, žiaľ, nebezpečná hra.

17
00:02:25,560 --> 00:02:28,270
Iste nie je až také nebezpečné,
ako táto motorka.

18
00:02:28,320 --> 00:02:29,760
Koľko najviac vytiahne?

19
00:02:29,960 --> 00:02:33,120
Pri zadnom vetre
možno aj 212 km za hodinu.

20
00:02:33,280 --> 00:02:34,680
Dokáž mi to.

21
00:02:40,160 --> 00:02:42,070
Aký bol tvoj posledný rekord?

22
00:02:42,120 --> 00:02:45,200
........