1
00:00:02,241 --> 00:00:03,682
V minulých dílech...

2
00:00:03,886 --> 00:00:06,032
Soužití s mou přítelkyní?

3
00:00:06,033 --> 00:00:07,924
To je hodně ke strávení.

4
00:00:08,469 --> 00:00:10,069
Je to jen na pět týdnů.

5
00:00:10,071 --> 00:00:11,370
Podívej se na to
z vědeckého hlediska.

6
00:00:11,372 --> 00:00:13,405
Vzhledem k tomu, že to
za pět týdnů skončí,

7
00:00:13,407 --> 00:00:16,375
není tohle skvělá příležitost
vzít to jako pokus

8
00:00:16,377 --> 00:00:18,444
a shromáždit data ohledně
naší kompatibility?

9
00:00:18,546 --> 00:00:21,647
Nesnaž se mě nalákat
svůdnými řečmi.

10
00:00:21,649 --> 00:00:23,315
Ok.

11
00:00:23,317 --> 00:00:24,783
<i>Star Trek: Původní série.</i>

12
00:00:24,785 --> 00:00:26,652
<i>Enterprise</i> byla
na pětileté misi,

13
00:00:26,654 --> 00:00:27,786
aby prozkoumala nové světy.

14
00:00:27,788 --> 00:00:28,987
Vezmi to jako svoji

15
00:00:28,989 --> 00:00:31,390
osobní pětitýdenní misi
se stejným cílem.

16
00:00:31,792 --> 00:00:35,562
Jestli mě chceš nalákat svůdnými
řečmi, tak se to dělá takhle.

17
00:00:35,563 --> 00:00:37,196
Co kdybyste vy dva žili naproti

18
00:00:37,198 --> 00:00:38,931
a my zůstali tady?

19
00:00:40,668 --> 00:00:42,367
Dobrá, souhlasím.

20
00:00:42,369 --> 00:00:43,902
- Vážně?
- Ano.

21
00:00:43,904 --> 00:00:45,437
Přijímám tuto
pětitýdenní misi

22
00:00:45,439 --> 00:00:47,272
sdílet prostor
se svou přítelkyní.

23
........