1
00:00:03,789 --> 00:00:05,265
V minulých dílech Salvation...

2
00:00:07,102 --> 00:00:09,534
Minulou noc se mě
někdo pokusil zabít.

3
00:00:09,589 --> 00:00:11,699
Grace, zjistíme, kdo
po tobě šel.

4
00:00:11,700 --> 00:00:13,065
Potom za to zaplatí.

5
00:00:13,066 --> 00:00:14,099
Oficiálně prohlašuji,

6
00:00:14,100 --> 00:00:16,032
že ten polibek mezi mnou a Liamem

7
00:00:16,033 --> 00:00:17,199
nic neznamenal.

8
00:00:17,200 --> 00:00:18,699
Co kdybys mohla udělat
něco, co má význam?

9
00:00:18,700 --> 00:00:19,666
Právě zde

10
00:00:19,667 --> 00:00:20,932
se mnou.

11
00:00:20,933 --> 00:00:22,066
Jdu do toho.

12
00:00:22,866 --> 00:00:24,699
Thereso. Grace, tohle je

13
00:00:24,700 --> 00:00:25,932
Lazlova sestra, Tess.

14
00:00:25,933 --> 00:00:27,899
Byl jste do ní zamilovaný, že?

15
00:00:27,900 --> 00:00:29,265
Když řekneš, abych přestal,
přestanu.

16
00:00:29,266 --> 00:00:30,565
A co když neřeknu?

17
00:00:30,566 --> 00:00:32,899
Myslím, že máme dost
spolupráce

18
00:00:32,900 --> 00:00:34,599
s Tanz Industries na celý život.

19
00:00:34,600 --> 00:00:36,299
Je to ministr obrany.

20
00:00:36,300 --> 00:00:38,499
Nemůžu ho odmítnout,
i kdybych chtěl.

21
00:00:38,500 --> 00:00:40,232
Budeme muset sebrat krystal

22
00:00:40,233 --> 00:00:42,999
Nicholasi Tanzovi, mému strýci.

23
00:00:43,000 --> 00:00:44,132
Jaký je plán?

24
00:00:44,157 --> 00:00:46,685
........