1
00:00:04,119 --> 00:00:08,515
Alžběta I. byla nejvýznamnější
královnou Anglie.

2
00:00:08,635 --> 00:00:12,619
Měla silnou vůli,
byla vášnivá a statečná.

3
00:00:12,739 --> 00:00:15,529
Připravte zemi na invazi.

4
00:00:16,662 --> 00:00:23,334
Ale pod obrazem skvělé vládkyně byla
zranitelná žena obklopená nebezpečím.

5
00:00:23,454 --> 00:00:28,808
Nepřátele měla všude. Intrikovali
kvůli její koruně a usilovali jí o život.

6
00:00:28,928 --> 00:00:32,754
Nikdy nepoznala ani chvíli klidu.

7
00:00:32,874 --> 00:00:37,665
Jsou zprávy o novém spiknutí
na převzetí vašeho trůnu.

8
00:00:37,785 --> 00:00:41,990
V okamžiku, kdy se Alžběta narodila,
byla vhozena do krvavé hry.

9
00:00:42,110 --> 00:00:45,087
V sázce byl život a smrt.

10
00:00:45,207 --> 00:00:51,333
Nikdy nevěděla komu věřit a koho se bát.
Celá její vláda byla bitva o přežití.

11
00:00:51,453 --> 00:00:52,852
Ne!

12
00:00:52,972 --> 00:00:58,145
Uvidíme největší anglickou královnu
tak, jak ještě nebyla viděna.

13
00:00:58,265 --> 00:01:00,373
Znáte své místo!

14
00:01:00,493 --> 00:01:06,391
Odhalíme její naděje a obavy, a nepřátele,
kteří ji pronásledovali na každém kroku.

15
00:01:06,511 --> 00:01:11,195
- Jedná jako váš nepřítel a měla byste
se jí bát. - Okamžitě ji sem přiveďte.

16
00:01:11,494 --> 00:01:14,719
Také odhalíme, co pohánělo
její nepřátele.

17
00:01:14,839 --> 00:01:17,593
Spiknutí, která zosnovali,
riziko, které převzali,

18
00:01:17,713 --> 00:01:23,959
a ukážeme, jak blízko se dostali
ke zničení ženy, která se stala Alžbětou.

19
00:01:25,828 --> 00:01:29,953
Jako mladá byla Alžběta
obtěžována bezohledným lordem.

20
00:01:30,073 --> 00:01:34,678
- Není vám dovoleno tu být.
- Zatáhl ji do spiknutí proti králi.

21
00:01:35,111 --> 00:01:40,380
A sestřina láska se proměnila ve vražednou.
Nechala mladou Alžbětu bojovat o život.

........