1
00:00:01,289 --> 00:00:02,765
V minulých dílech Salvation...

2
00:00:04,602 --> 00:00:07,034
Minulou noc se mě
někdo pokusil zabít.

3
00:00:07,089 --> 00:00:09,199
Grace, zjistíme, kdo
po tobě šel.

4
00:00:09,200 --> 00:00:10,565
Potom za to zaplatí.

5
00:00:10,566 --> 00:00:11,599
Oficiálně prohlašuji,

6
00:00:11,600 --> 00:00:13,532
že ten polibek mezi mnou a Liamem

7
00:00:13,533 --> 00:00:14,699
nic neznamenal.

8
00:00:14,700 --> 00:00:16,199
Co kdybys mohla udělat
něco, co má význam?

9
00:00:16,200 --> 00:00:17,166
Právě zde

10
00:00:17,167 --> 00:00:18,432
se mnou.

11
00:00:18,433 --> 00:00:19,566
Jdu do toho.

12
00:00:20,366 --> 00:00:22,199
Thereso. Grace, tohle je

13
00:00:22,200 --> 00:00:23,432
Lazlova sestra, Tess.

14
00:00:23,433 --> 00:00:25,399
Byl jste do ní zamilovaný, že?

15
00:00:25,400 --> 00:00:26,765
Když řekneš, abych přestal,
přestanu.

16
00:00:26,766 --> 00:00:28,065
A co když neřeknu?

17
00:00:28,066 --> 00:00:30,399
Myslím, že máme dost
spolupráce

18
00:00:30,400 --> 00:00:32,099
s Tanz Industries na celý život.

19
00:00:32,100 --> 00:00:33,799
Je to ministr obrany.

20
00:00:33,800 --> 00:00:35,999
Nemůžu ho odmítnout,
i kdybych chtěl.

21
00:00:36,000 --> 00:00:37,732
Budeme muset sebrat krystal

22
00:00:37,733 --> 00:00:40,499
Nicholasi Tanzovi, mému strýci.

23
00:00:40,500 --> 00:00:41,632
Jaký je plán?

24
00:00:41,657 --> 00:00:44,185
........