1
00:01:58,655 --> 00:02:01,657
Stůj, hochu.

2
00:03:14,399 --> 00:03:16,568
Co jsi čekal? Jsou to divoši.

3
00:03:16,602 --> 00:03:18,937
Jedna tlupa krade kozy druhé,

4
00:03:18,971 --> 00:03:21,974
předtím, než se navzájem
roztrhají na kousky.

5
00:03:22,008 --> 00:03:24,176
Nikdy jsem divoké neviděl
dělat něco takového.

6
00:03:24,211 --> 00:03:26,512
Nikdy v životě jsem
neviděl něco takového.

7
00:03:26,547 --> 00:03:29,416
Jak blízko ses dostal?

8
00:03:29,450 --> 00:03:32,385
- Tak blízko, jak to jen šlo.
- Měli bychom se vrátit ke Zdi.

9
00:03:34,922 --> 00:03:36,556
Máš strach z mrtvých?

10
00:03:36,590 --> 00:03:39,025
Měli jsme rozkaz divoké vypátrat.

11
00:03:39,059 --> 00:03:41,894
Vypátrali jsme je. Už nám neublíží.

12
00:03:41,928 --> 00:03:44,597
Nemyslíš, že se nás zeptá, jak zemřeli?

13
00:03:46,533 --> 00:03:48,534
Vraťte se na koně.

14
00:03:53,506 --> 00:03:55,407
Ať jim to udělalo cokoliv,
může nám to udělat taky.

15
00:03:55,442 --> 00:03:57,409
Zabili dokonce i děti.

16
00:03:57,444 --> 00:04:00,513
Pak je dobře, že my nejsme děti.

17
00:04:02,015 --> 00:04:04,617
Jestli chceš utéct na jih, utíkej.

18
00:04:04,652 --> 00:04:07,554
Budou s tebou zacházet
jako s dezertérem,

19
00:04:07,588 --> 00:04:09,957
jestli tě dřív nechytím já.

20
00:04:12,227 --> 00:04:14,495
Zpátky na koně.

21
00:04:14,529 --> 00:04:16,497
Nebudu to opakovat.

22
00:04:48,062 --> 00:04:50,597
Tví mrtví zdá se opustili tábor.

23
00:04:50,632 --> 00:04:53,166
Byli tady.

24
00:04:56,438 --> 00:04:58,806
........