1
00:01:38,347 --> 00:01:42,684
HRA O TRŮNY

2
00:01:44,478 --> 00:01:47,356
3. část: Lord Sníh

3
00:02:16,510 --> 00:02:18,053
Vítej, lorde Starku.

4
00:02:18,137 --> 00:02:20,973
Velmistr Pycelle svolal
schůzku malé rady.

5
00:02:21,056 --> 00:02:23,892
Je považována vaše
čestná přítomnost.

6
00:02:24,893 --> 00:02:27,813
Ubytujte děvčata.
Vrátím se včas na večeři.

7
00:02:27,896 --> 00:02:30,566
-Jory, půjdeš s nimi.
-Ano, můj pane.

8
00:02:31,066 --> 00:02:34,820
Pokud by sis chtěl obléct
nějaký příhodnější šat...

9
00:03:10,439 --> 00:03:12,649
Díkybohu, že jsi tady, Starku.

10
00:03:13,650 --> 00:03:17,529
Je nejvyšší čas, aby nastoupil
strohý, severský vůdce.

11
00:03:18,071 --> 00:03:21,533
-Rád vidím, že ochraňuješ trůn.
-Solidní kus nábytku.

12
00:03:21,617 --> 00:03:24,703
Kolik královských zadků
už ho asi leštilo?

13
00:03:24,786 --> 00:03:29,249
Jak se to říká?
Král hoduje a pobočník uklízí.

14
00:03:30,500 --> 00:03:32,294
Moc hezká zbroj.

15
00:03:32,961 --> 00:03:34,546
Nemá jediné škrábnutí.

16
00:03:34,630 --> 00:03:37,674
Já vím. Za ta léta
na mě mířilo hodně úderů,

17
00:03:37,758 --> 00:03:41,762
-ale vždy mě nějak minou.
-Vybíráš si moudře protivníky.

18
00:03:42,971 --> 00:03:44,640
Mám v tom už praxi.

19
00:03:48,268 --> 00:03:52,356
Je pro tebe asi zvláštní pocit
vstoupit do tohoto sálu.

20
00:03:53,649 --> 00:03:57,152
Stál jsem přímo tady,
když se to stalo.

21
00:03:57,903 --> 00:04:01,365
Tvůj bratr byl velice odvážný.
Tvůj otec také.

22
00:04:01,448 --> 00:04:03,825
........