1
00:01:44,103 --> 00:01:48,107
HRA O TRŮNY

2
00:01:49,525 --> 00:01:51,777
6. část: Zlatá koruna

3
00:02:27,896 --> 00:02:31,567
Omluv mne, Výsosti,
povstal bych, ale...

4
00:02:31,942 --> 00:02:33,902
Víš, co provedla tvá žena?

5
00:02:35,779 --> 00:02:39,700
-Nic, co bych nenařídil.
-Nečekal bych, že to v ní je.

6
00:02:39,783 --> 00:02:43,495
-Vztáhli jste ruce na mou krev.
-Jsem pobočník krále.

7
00:02:43,579 --> 00:02:48,917
-Byl jsi. -Pověřený udržením míru.
-Můžete být zticha?

8
00:02:51,128 --> 00:02:56,425
Catelyn propustí Tyriona a ty uzavřeš
příměří s Jaimem. Povraždil mé muže.

9
00:02:57,342 --> 00:03:01,763
Lord Stark se vracel opilý z bordelu
a jeho lidé Jaimeho napadli.

10
00:03:01,847 --> 00:03:04,975
-Mlč, ženo!
-Jaime uprchl z města.

11
00:03:05,058 --> 00:03:08,353
Dej mi svolení,
abych ho předvedl spravedlnosti.

12
00:03:10,147 --> 00:03:13,108
-Já myslela, že jsi král.
-Pozor na jazyk.

13
00:03:13,192 --> 00:03:16,236
Napadl jednoho mého bratra,
unesl druhého...

14
00:03:16,320 --> 00:03:19,198
To já bych měla
nosit zbroj a ty šaty.

15
00:03:30,459 --> 00:03:32,753
Budu to nosit jako vyznamenání.

16
00:03:36,006 --> 00:03:39,176
Nos to v tichosti,
nebo tě vyznamenám znovu.

17
00:03:53,398 --> 00:03:58,278
Vidíš sám, co mi dělá.
Má milovaná žena.

18
00:04:04,326 --> 00:04:06,161
Neměl jsem ji udeřit.

19
00:04:06,828 --> 00:04:08,455
Nebylo to...

20
00:04:10,040 --> 00:04:12,167
Nebylo to hodné krále.

21
00:04:13,585 --> 00:04:15,587
Když nebudeme jednat,

22
00:04:17,005 --> 00:04:18,882
vypukne válka.
........