1
00:01:38,148 --> 00:01:45,283
<i>Hej ty! Každý deň ti patrí.
Urob túto noc vzrušujúcou!</i>

2
00:01:45,442 --> 00:01:52,958
<i>Hej ty! Dnešný večer ťa volá!
Miláčik, poďme si ho užiť.</i>

3
00:01:53,224 --> 00:01:59,260
<i>Dokázal si prežiť celý tždeň.
Teraz srdce tancuje a hovorí,</i>

4
00:02:01,278 --> 00:02:14,784
<i>Vďaka Bohu je piatok!</i>

5
00:02:36,117 --> 00:02:38,959
<i>Pondelok je zlý,
utorok je zlý,</i>

6
00:02:39,445 --> 00:02:43,184
<i>a ty si bol samá slza, láska moja.</i>

7
00:02:43,384 --> 00:02:46,377
<i>Prešla streda,
štvrtok skončil,</i>

8
00:02:47,018 --> 00:02:50,605
<i>teraz, láska moja,
poď a trochu sa už usmej.</i>

9
00:02:50,939 --> 00:02:56,914
<i>Si tu, patríš do môjho dnešného plánu,
a ja patrím do tvojho.</i>

10
00:02:58,764 --> 00:03:12,188
<i>Vďaka Bohu je piatok!</i>

11
00:03:33,689 --> 00:03:39,394
<i>Večer, počas ktorého sa
nezaujímaš o zajtrajšok je cenný.</i>

12
00:03:39,594 --> 00:03:44,403
<i>Má zmysel prežiť takto večer.
Nemysli na nič,</i>

13
00:03:44,603 --> 00:03:47,986
<i>akoby bol tento večer posledný.</i>

14
00:03:48,186 --> 00:03:54,485
<i>Dnešný večer si budeme užívať,
prečo sa báť zajtrajška.</i>

15
00:03:56,470 --> 00:04:09,995
<i>Vďaka Bohu je piatok!</i>

16
00:04:28,983 --> 00:04:31,827
Jackson je môj Boh!

17
00:04:32,553 --> 00:04:37,969
Jackson je môj Boh!

18
00:04:38,459 --> 00:04:42,703
Dámy a páni,
ja som, Michael Jai Kishen!

19
00:04:42,830 --> 00:04:45,970
Majiteľ Funkytown Disco!

20
00:04:47,135 --> 00:04:49,513
Ako celý svet vie,

21
00:04:49,537 --> 00:04:52,373
Funkytown Disco je 30 dní
v mesiaci miestom na tanec.

22
00:04:52,472 --> 00:04:56,114
Tu v Funkytown Disco všetci
tancujú ako Michael Jackson.
........