1
00:00:35,927 --> 00:00:41,057
TWIN PEAKS
ČÁST 17.

2
00:01:48,959 --> 00:01:50,627
Dobrý, Gordone?

3
00:01:50,710 --> 00:01:53,922
Já bych to nedokázal, Alberte.
Nedokázal bych to.

4
00:01:54,005 --> 00:01:56,716
-S věkem jste změkl.
-Co?

5
00:01:56,883 --> 00:02:01,054
Řekl jsem, že jste s věkem změkl.

6
00:02:01,638 --> 00:02:04,391
Jak kde, kamaráde.

7
00:02:06,476 --> 00:02:10,063
-Takže na Úřad.
-Na Úřad.

8
00:02:17,904 --> 00:02:21,408
A teď mě poslouchejte.

9
00:02:33,879 --> 00:02:38,717
Pětadvacet let
jsem ti něco tajil, Alberte.

10
00:02:43,054 --> 00:02:49,269
Před svým zmizením se major
Briggs svěřil mně a Cooperovi

11
00:02:49,352 --> 00:02:52,480
s objevem bytosti,

12
00:02:52,564 --> 00:02:59,446
extrémně negativní síly
zvané za starých časů "Jowday".

13
00:03:00,155 --> 00:03:04,534
Postupem času se z ní stala "Judy".

14
00:03:06,244 --> 00:03:09,998
Major Briggs, Cooper a já
jsme vymysleli plán,

15
00:03:10,123 --> 00:03:12,834
který nás mohl k Judy dovést.

16
00:03:13,251 --> 00:03:17,339
A pak se majoru Briggsovi něco stalo

17
00:03:17,422 --> 00:03:20,634
a něco se stalo i Cooperovi.

18
00:03:21,259 --> 00:03:25,555
Phillip Jeffries,
který už ani neexistuje,

19
00:03:25,639 --> 00:03:30,393
alespoň ne v normálním smyslu,
mi kdysi dávno řekl,

20
00:03:30,519 --> 00:03:34,689
že po té bytosti jde, a zmizel také.

21
00:03:35,315 --> 00:03:39,569
Poslední, co mi
Cooper řekl, bylo:

22
00:03:40,070 --> 00:03:46,993
"Jestli zmizím jako ostatní,
udělej maximum, abys mě našel.

........