1
00:00:01,383 --> 00:00:02,929
V minulých dílech Salvation...

2
00:00:02,983 --> 00:00:03,998
Vítej v RE/SYST.

3
00:00:04,054 --> 00:00:05,582
Máme pro vás návrh.

4
00:00:05,618 --> 00:00:07,632
Kybernetický výpadek

5
00:00:07,687 --> 00:00:09,054
celého ruského satelitního
energetického systému?

6
00:00:09,093 --> 00:00:12,312
Dariovy sny z vás udělaly boháče

7
00:00:12,375 --> 00:00:14,531
a udělat svět lepším.

8
00:00:14,609 --> 00:00:17,593
Ale jako podnikatel Darius selhává.

9
00:00:17,679 --> 00:00:21,445
Vyzývám správní radu, odvolejme
generálního ředitele Tanz Industries

10
00:00:21,515 --> 00:00:23,955
- Zoe, vystup z auta.
- Skončila jsem s tvým lhaním.

11
00:00:24,000 --> 00:00:25,483
Jeď, jen jeď, Dylane.

12
00:00:26,872 --> 00:00:28,639
Já mám pro tebe taky přezdívku. Čurák.

13
00:00:28,704 --> 00:00:30,523
Přestaň! Jsi opilý?

14
00:00:30,585 --> 00:00:32,078
To, co se vám všem
chystám říct,

15
00:00:32,173 --> 00:00:34,101
způsobí obavy, ale...

16
00:00:34,145 --> 00:00:35,832
Ale můžu vás ujistit, že ...

17
00:00:36,092 --> 00:00:37,812
Sežeňte lékaře!
Vypněte ty kamery, hned!

18
00:00:37,836 --> 00:00:39,596
Harrisi, otevřete oči.
Hrají to na vás.

19
00:00:39,622 --> 00:00:40,817
Já, Monroe Bennett,

20
00:00:40,862 --> 00:00:42,098
slavnostně přísahám,

21
00:00:42,150 --> 00:00:43,350
že budu čestné vykonávat

22
00:00:43,374 --> 00:00:44,540
funkci prezidenta

23
00:00:44,592 --> 00:00:46,489
Spojených států.
Tak mi pomáhej Bůh.

24
........