1
00:00:00,000 --> 00:00:02,546
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,813 --> 00:00:04,575
Jak se jmenuješ, chlapče?

3
00:00:05,352 --> 00:00:07,298
Jesse...
Custer.

4
00:00:08,922 --> 00:00:11,703
- Máš ji rád.
- Jasně, že mám. Je to kámoška.

5
00:00:12,955 --> 00:00:14,455
Tak se jí zmocni.

6
00:00:15,622 --> 00:00:17,355
To přece děláme.

7
00:00:17,481 --> 00:00:20,992
- Pomůžeš mi i tak utýct?
- Jsou tu zadní dvířka.

8
00:00:21,137 --> 00:00:23,520
Hodně jsem se o vás dozvěděl.

9
00:00:23,559 --> 00:00:26,395
Jste na to ten pravý
a ta práce je to pravé pro vás.

10
00:00:26,535 --> 00:00:29,355
- Mesiáš?
- Musím to udělat.

11
00:00:56,855 --> 00:00:58,355
Vypadni.

12
00:00:58,557 --> 00:01:00,057
Vypadni...

13
00:01:00,221 --> 00:01:03,293
Hej!
Mazej pryč!

14
00:01:13,672 --> 00:01:15,601
Bože, ty jsi roztomilý.

15
00:01:16,408 --> 00:01:18,509
- Jsem na správném místě?
- Asi jo.

16
00:01:18,708 --> 00:01:20,763
Utekl mi kocour...
Jmenuje se Dusty.

17
00:01:21,053 --> 00:01:23,852
Už je pryč pět nocí.
To se mu nepodobá.

18
00:01:23,881 --> 00:01:26,192
- Ani trochu.
- Nepodobá se mu to.

19
00:01:26,484 --> 00:01:27,984
Vůbec.

20
00:01:29,265 --> 00:01:32,999
Řekli mi, že ta paní
by mi ho mohla pomoc najít.

21
00:01:36,166 --> 00:01:39,486
Madam L'Angellová
je světoznámá spiritistka.

22
00:01:40,364 --> 00:01:43,399
Boží posel, paní pyramid.

........