1
00:00:13,514 --> 00:00:16,060
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:16,327 --> 00:00:18,089
Jak se jmenuješ, chlapče?

3
00:00:18,866 --> 00:00:20,812
Jesse...
Custer.

4
00:00:22,436 --> 00:00:25,217
- Máš ji rád.
- Jasně, že mám. Je to kámoška.

5
00:00:26,469 --> 00:00:27,969
Tak se jí zmocni.

6
00:00:29,136 --> 00:00:30,869
To přece děláme.

7
00:00:30,995 --> 00:00:34,506
- Pomůžeš mi i tak utýct?
- Jsou tu zadní dvířka.

8
00:00:34,651 --> 00:00:37,034
Hodně jsem se o vás dozvěděl.

9
00:00:37,073 --> 00:00:39,909
Jste na to ten pravý
a ta práce je to pravé pro vás.

10
00:00:40,049 --> 00:00:42,869
- Mesiáš?
- Musím to udělat.

11
00:01:10,369 --> 00:01:11,869
Vypadni.

12
00:01:12,071 --> 00:01:13,571
Vypadni...

13
00:01:13,735 --> 00:01:16,807
Hej!
Mazej pryč!

14
00:01:27,186 --> 00:01:29,115
Bože, ty jsi roztomilý.

15
00:01:29,922 --> 00:01:32,023
- Jsem na správném místě?
- Asi jo.

16
00:01:32,222 --> 00:01:34,277
Utekl mi kocour...
Jmenuje se Dusty.

17
00:01:34,567 --> 00:01:37,366
Už je pryč pět nocí.
To se mu nepodobá.

18
00:01:37,395 --> 00:01:39,706
- Ani trochu.
- Nepodobá se mu to.

19
00:01:39,998 --> 00:01:41,498
Vůbec.

20
00:01:42,779 --> 00:01:46,513
Řekli mi, že ta paní
by mi ho mohla pomoc najít.

21
00:01:49,680 --> 00:01:53,000
Madam L'Angellová
je světoznámá spiritistka.

22
00:01:53,878 --> 00:01:56,913
Boží posel, paní pyramid.

........