1
00:00:20,309 --> 00:00:26,764
POKOJ 104
8. díl: Fénix

2
00:00:55,233 --> 00:00:58,413
... stát se hlubinami našeho vesmíru
proměn a času.

3
00:00:59,403 --> 00:01:01,739
Přinejmenším jde o jednu
z možných budoucností všehomíra.

4
00:01:02,751 --> 00:01:06,942
Budoucností, která by mohla být
znázorněna jako dívka na pláži.

5
00:01:12,124 --> 00:01:16,254
Ačkoliv to ještě necítí, působí
na ni, jako na vše ostatní,

6
00:01:16,306 --> 00:01:20,320
zákon, jehož následkem se
energie šíří rovnoměrně.

7
00:01:21,300 --> 00:01:23,573
V tomto okamžiku je
spokojená a je jí teplo.

8
00:01:23,636 --> 00:01:27,796
Teplo díky slunečním paprskům,
jež vstřebává pokožka.

9
00:01:28,787 --> 00:01:33,020
Teplo díky potravě,
jejíž růst zapříčinilo slunce.

10
00:01:33,948 --> 00:01:37,139
Potravě, kterou její tělo
přeměnilo v tepelnou energii.

11
00:01:38,213 --> 00:01:41,216
Avšak pocit tepla vyprchá,
jakmile slunce zapadne.

12
00:01:41,268 --> 00:01:46,471
Důvodem je skutečnost,
že teplo vždy...

13
00:01:51,747 --> 00:01:56,930
Přerušujeme plánované vysílání
místním bezpečnostním hlášením.

14
00:01:59,943 --> 00:02:02,029
Don Gordon, zpravodajství ATV.

15
00:02:02,175 --> 00:02:06,293
Národní meteorologická služba
upozorňuje na nebezpečí záplav.

16
00:02:10,975 --> 00:02:16,168
Místní orgány jsou nyní
v plné pohotovosti. Toto není test.

17
00:03:07,490 --> 00:03:09,523
Úklid.

18
00:03:14,518 --> 00:03:16,499
Ne, díky.

19
00:05:21,551 --> 00:05:22,698
Ne, děkuju.

20
00:05:46,732 --> 00:05:50,893
Pokračujeme reportáží Grega
Kendalla o pádu linkového letadla.

21
00:05:50,935 --> 00:05:55,085
Na místě nehody se povalují
úlomky letadla i části těl.
........