1
00:00:36,250 --> 00:00:40,504
HBO uvádí

2
00:00:57,563 --> 00:00:59,648
Lobbování je o předvídavosti.

3
00:01:01,859 --> 00:01:07,114
O předvídání tahů vašich protivníků
a plánování protiopatření.

4
00:01:10,326 --> 00:01:13,954
Vítěz musí být vždy
jeden krok před protivníky

5
00:01:15,581 --> 00:01:20,294
a ukázat své trumfy až poté,
co ukážou oni své.

6
00:01:23,047 --> 00:01:25,466
To bys tam radši říkat neměla.

7
00:01:26,217 --> 00:01:28,594
Je to o tom, že je překvapíte.

8
00:01:30,387 --> 00:01:32,640
Ale oni vás ne.

9
00:01:40,815 --> 00:01:42,775
Zeptám se vás znovu.

10
00:01:43,317 --> 00:01:45,903
Slečno Sloaneová, mohla byste
popsat náplň vaší práce?

11
00:01:50,574 --> 00:01:52,827
Na radu svého právního zástupce

12
00:01:52,993 --> 00:01:55,329
zdvořile odmítám
odpovědět na vaši otázku

13
00:01:55,496 --> 00:01:58,666
na základě práv uvedených
v Pátém dodatku Ústavy USA.

14
00:02:00,376 --> 00:02:02,002
Tato slova...

15
00:02:02,878 --> 00:02:05,297
... pokud nebudete pod přísahou
nebo upřesňovat detaily,

16
00:02:05,464 --> 00:02:06,924
budou v tomto pořadí všechno.

17
00:02:11,762 --> 00:02:15,474
Řekla byste, že jste uplácela
veřejné činitele tak jednou měsíčně?

18
00:02:15,933 --> 00:02:18,769
Na radu právního zástupce...
Mohla bych si to trochu upravit?

19
00:02:18,936 --> 00:02:21,981
-"Na radu zástupce? Advokáta?"
-Nedělejte...

20
00:02:22,148 --> 00:02:25,359
Dobře, chápu.
To druhé je pro vás odvážné.

21
00:02:28,529 --> 00:02:31,699
Bylo by snazší, kdybych mohla
jen zakřičet "Pátý dodatek".

22
00:02:31,866 --> 00:02:33,451
Chtějí vás dostat za mříže.

........