1
00:00:04,267 --> 00:00:06,699
- Říkal jsi, že má svou vlastní filozofii,

2
00:00:06,700 --> 00:00:09,913
nějaké poselství, které se pokouší předat.
Měl jsi pravdu.

3
00:00:10,033 --> 00:00:12,132
Jestli to poděláš, tak tě ukřižujeme.

4
00:00:12,133 --> 00:00:14,632
Potřebujeme tě dostat do jedné místnosti
s Kaczynským,

5
00:00:14,633 --> 00:00:17,551
zlomíš ho. Ted si tě vyžádal.

6
00:00:18,967 --> 00:00:20,932
Potřebuju pomoc.

7
00:00:20,933 --> 00:00:23,100
Potřebují, abych získal přiznání viny.

8
00:00:23,949 --> 00:00:26,413
Podle skutečných událostí

9
00:00:26,533 --> 00:00:30,666
<i>Namlouváte si, že to vy všechno řídíte.</i>

10
00:00:30,786 --> 00:00:34,036
<i>A ony vás poslouchají, vaše technologie,</i>

11
00:00:34,156 --> 00:00:37,032
<i>vaše stroje.</i>

12
00:00:37,033 --> 00:00:41,899
<i>Ale co byste dělali bez vašeho auta,
vašeho telefonu?</i>

13
00:00:41,900 --> 00:00:45,959
<i>Co kdyby všechna letadla prostě
přestala létat?</i>

14
00:00:47,400 --> 00:00:51,466
<i>Před 10 lety byly počítače jenom
drahé hračky.</i>

15
00:00:51,467 --> 00:00:56,084
<i>Dnes by se bez nich naše civilizace
rozpadla.</i>

16
00:00:57,633 --> 00:01:01,066
<i>Žijete v hrůze z výpadku proudu,
z pádu počítače,</i>

17
00:01:01,067 --> 00:01:04,466
<i>z toho, že auto nenastartuje,
že telefon nezazvoní.</i>

18
00:01:04,467 --> 00:01:06,799
<i>A tak budujete své životy,</i>

19
00:01:06,800 --> 00:01:10,372
<i>celou svou společnost tak, aby se
to nestalo.</i>

20
00:01:11,267 --> 00:01:15,699
<i>Všechno se točí kolem jejich potřeb,
ne vašich.</i>

21
00:01:15,700 --> 00:01:18,847
<i>Ony zabzučí, vy vyskočíte. Ony zapípají,
vy odpovíte.</i>

22
00:01:19,239 --> 00:01:21,296
<i>Tak se zeptejte sami sebe...</i>

23
........