1
00:00:00,203 --> 00:00:03,023
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:03,398 --> 00:00:05,365
Už nejsou žádný zákony.

3
00:00:05,400 --> 00:00:06,799
Kde jsou všichni?

4
00:00:06,834 --> 00:00:09,077
Všichni jsou napíchnutí
na extrakční trubky.

5
00:00:09,124 --> 00:00:10,590
Stáváš se člověkem.

6
00:00:10,626 --> 00:00:12,091
Máš pravdu.

7
00:00:12,127 --> 00:00:14,127
Nikdy nepřestanu, Grace.

8
00:00:14,162 --> 00:00:16,229
Ne, dokud nebudou
všichni, které miluješ, mrtví!

9
00:00:22,837 --> 00:00:24,804
Byl jsem tvůj přítel.

10
00:00:24,839 --> 00:00:26,139
Co se to kurva děje?

11
00:00:26,174 --> 00:00:28,880
Postavila jsem tvojí novou verzi.
Tohle asi trochu štípne.

12
00:00:30,779 --> 00:00:32,611
Dej mi všechny ty modifikace.

13
00:00:40,622 --> 00:00:44,256
MĚSTO NEW YORK
POPULACE NA ULICI: 6 954

14
00:00:44,292 --> 00:00:48,259
POPULACE PŘIPOJENÁ
NA EXTRAKČNÍ TRUBKY: 13 576 902

15
00:01:01,374 --> 00:01:04,609
Zpomal. Je po závodu.

16
00:01:04,806 --> 00:01:06,606
Arthure.

17
00:01:06,641 --> 00:01:09,443
Trochu uberu.

18
00:01:09,478 --> 00:01:12,545
Neobtěžuj se. Z města je hřbitov.

19
00:01:12,581 --> 00:01:15,148
V ulicích nezůstalo
nic jinýho, než všivácká havěť

20
00:01:15,184 --> 00:01:20,453
a feťáci s krví tak jedovatou,
že ji ani Heart nechce odčerpat.

21
00:01:20,489 --> 00:01:21,821
Ne, prostě jeď.

22
00:01:21,857 --> 00:01:24,824
Převálcuj je.
Prokážeš jim laskavost.

23
00:01:29,030 --> 00:01:30,296
O tohle jim jde?

........