1
00:00:01,203 --> 00:00:04,023
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:04,398 --> 00:00:06,365
Už nejsou žádný zákony.

3
00:00:06,400 --> 00:00:07,799
Kde jsou všichni?

4
00:00:07,834 --> 00:00:10,077
Všichni jsou napíchnutí
na extrakční trubky.

5
00:00:10,124 --> 00:00:11,590
Stáváš se člověkem.

6
00:00:11,626 --> 00:00:13,091
Máš pravdu.

7
00:00:13,127 --> 00:00:15,127
Nikdy nepřestanu, Grace.

8
00:00:15,162 --> 00:00:17,229
Ne, dokud nebudou
všichni, které miluješ, mrtví!

9
00:00:23,837 --> 00:00:25,804
Byl jsem tvůj přítel.

10
00:00:25,839 --> 00:00:27,139
Co se to kurva děje?

11
00:00:27,174 --> 00:00:29,880
Postavila jsem tvojí novou verzi.
Tohle asi trochu štípne.

12
00:00:31,779 --> 00:00:33,611
Dej mi všechny ty modifikace.

13
00:00:41,622 --> 00:00:45,256
MĚSTO NEW YORK
POPULACE NA ULICI: 6 954

14
00:00:45,292 --> 00:00:49,259
POPULACE PŘIPOJENÁ
NA EXTRAKČNÍ TRUBKY: 13 576 902

15
00:01:02,374 --> 00:01:05,609
Zpomal. Je po závodu.

16
00:01:05,806 --> 00:01:07,606
Arthure.

17
00:01:07,641 --> 00:01:10,443
Trochu uberu.

18
00:01:10,478 --> 00:01:13,545
Neobtěžuj se. Z města je hřbitov.

19
00:01:13,581 --> 00:01:16,148
V ulicích nezůstalo
nic jinýho, než všivácká havěť

20
00:01:16,184 --> 00:01:21,453
a feťáci s krví tak jedovatou,
že ji ani Heart nechce odčerpat.

21
00:01:21,489 --> 00:01:22,821
Ne, prostě jeď.

22
00:01:22,857 --> 00:01:25,824
Převálcuj je.
Prokážeš jim laskavost.

23
00:01:30,030 --> 00:01:31,296
O tohle jim jde?

........