1
00:00:00,203 --> 00:00:02,101
<i>V minulých dílech
jste viděli...</i>

2
00:00:02,125 --> 00:00:05,460
Každý čin zničení
je činem stvoření.

3
00:00:05,529 --> 00:00:07,829
Proto je tu Černý pramen.

4
00:00:07,898 --> 00:00:09,130
Jestli se jí ještě dotkneš,

5
00:00:09,199 --> 00:00:10,780
napálím kulku

6
00:00:10,827 --> 00:00:13,225
do té části tvého těla,
kterou se jí dotkneš.

7
00:00:13,280 --> 00:00:15,370
- Co můžu udělat?
- Najděte mi místnost.

8
00:00:15,439 --> 00:00:18,640
- Hej! Tohle nemůžete!
- Tak sleduj.

9
00:00:18,708 --> 00:00:20,008
Co myslíte, že řeknou,

10
00:00:20,077 --> 00:00:21,509
až zjistí, že máte své vlastní zásoby?

11
00:00:22,874 --> 00:00:24,273
Pomoc!

12
00:00:24,342 --> 00:00:25,975
Byla to Alex.
Viděl jsem, jak odsud utíkala pryč.

13
00:00:26,044 --> 00:00:27,810
- Nikdo by tě nemohl milovat.
- Alex ano.

14
00:00:27,879 --> 00:00:29,278
Dokud nenajde někoho,
kdo by ji šukal.

15
00:00:29,347 --> 00:00:31,414
- Já to udělal.
- Adriane, prosím. Nedělej to.

16
00:00:31,483 --> 00:00:33,349
Je mi to líto.

17
00:00:35,487 --> 00:00:37,020
Adriane, co se stalo?

18
00:00:37,088 --> 00:00:39,122
Je mrtvý.

19
00:00:41,500 --> 00:00:43,500
Překlad: Miss.Fine, ebbie.miner
korekce: Lady Alex

19
00:00:46,000 --> 00:00:48,000
edna.cz/the-mist

20
00:01:38,750 --> 00:01:40,817
- Zadržte. To jsem já.
- Kde jsou?

21
00:01:40,885 --> 00:01:42,051
Jsou pryč. Pojďte za mnou.

22
........