1
00:00:01,695 --> 00:00:03,679
V minulých dílech Salvation...

2
00:00:03,734 --> 00:00:05,882
Atlas je zbrojní program.

3
00:00:05,945 --> 00:00:08,346
Až na to, že tou
zbraní byl asteroid.

4
00:00:08,347 --> 00:00:09,813
Prezidentka Mackenzieová
se chystala

5
00:00:09,814 --> 00:00:11,080
oslovit národ.

6
00:00:11,081 --> 00:00:13,266
Jdu zjistit, co už
nikdy nemůže říct.

7
00:00:13,291 --> 00:00:15,213
Jestli Atlas byl příběh roku,

8
00:00:15,214 --> 00:00:16,846
Samson je příběh století.

9
00:00:16,847 --> 00:00:18,313
Gravitační tahač

10
00:00:18,314 --> 00:00:19,646
bude jedním z největších triumfů

11
00:00:19,647 --> 00:00:21,346
v historii vědy.

12
00:00:21,347 --> 00:00:22,580
Spasitel lidstva.

13
00:00:22,581 --> 00:00:24,613
Můžeme slavit.

14
00:00:24,614 --> 00:00:26,946
Tvůj gravitační tahač
nereaguje na povely.

15
00:00:26,947 --> 00:00:29,480
Otázka je, zda jde o
rušivý impulz ...

16
00:00:29,481 --> 00:00:30,713
anebo nabourání?

17
00:00:30,714 --> 00:00:32,346
Myslím, že parta tvého syna

18
00:00:32,347 --> 00:00:34,880
podniká nezákonné aktivity
a přitáhl k tomu i Zoe.

19
00:00:34,881 --> 00:00:37,513
Máte vůbec ponětí,
s kým máte co do činění?

20
00:00:37,514 --> 00:00:38,613
S mým otcem.

21
00:00:38,614 --> 00:00:39,846
Nepřišel jsem tě sem poučovat,

22
00:00:39,847 --> 00:00:40,980
přišel jsem tě varovat.

23
00:00:40,981 --> 00:00:42,847
Jdou po vás.

24
........