1
00:00:38,413 --> 00:00:40,832
Amado Carrillo Fuentes!

2
00:00:42,709 --> 00:00:44,378
Pán nebes!

3
00:00:44,461 --> 00:00:47,714
Sekne ti to, ty parchante.

4
00:00:47,798 --> 00:00:51,802
- Nepokoušej mě.
- To mě podrž.

5
00:00:53,387 --> 00:00:55,931
- Tvůj malej brácha?
- Ano. Alvaro.

6
00:00:56,014 --> 00:00:57,641
Pojď sem, chlapče.

7
00:00:57,641 --> 00:01:00,727
- Taky tě obejmu.
- Pane.

8
00:01:03,480 --> 00:01:05,107
Jak to jde?

9
00:01:06,191 --> 00:01:09,695
Těch 320 miliónů říká, že dobře.

10
00:01:10,404 --> 00:01:13,615
Nepřijdeš si
jako v americký státní pokladně?

11
00:01:14,449 --> 00:01:16,785
- Tahle půlka je tvoje.
- Jo?

12
00:01:16,869 --> 00:01:20,455
- Nezapomeň na to.
- Takže jsme přišli ve správný čas.

13
00:01:20,539 --> 00:01:23,667
Úterý jako každý jiný, Pacho.
Víš, jak to chodí.

14
00:01:24,418 --> 00:01:25,836
Ty parchante.

15
00:01:26,044 --> 00:01:27,462
- Pojeďme do domu.
- Pojeďme.

16
00:01:27,462 --> 00:01:31,508
- Máš rád margaritu, chlapče?
- Samozřejmě.

17
00:01:31,592 --> 00:01:34,261
Skvělý,
protože mám pro tebe Margaritu.

18
00:01:34,469 --> 00:01:36,346
Vylíže tě až do sucha.

19
00:01:39,808 --> 00:01:42,019
Vítej v Mexiku, parchante.

20
00:01:42,477 --> 00:01:43,604
Jedeme.

21
00:01:48,358 --> 00:01:50,736
Vezměte peníze a letadlo zničte.

22
00:03:31,420 --> 00:03:34,006
Senátor Martin a já
bychom nejdříve rádi poděkovali

23
........