1
00:00:00,010 --> 00:00:01,370
- Adame!
- Co je?

2
00:00:01,420 --> 00:00:02,810
- Už to začalo.
- Co?

3
00:00:03,360 --> 00:00:03,950
Cože?

4
00:00:04,500 --> 00:00:06,210
To je nějak brzy!

5
00:00:06,260 --> 00:00:08,250
Do prdele!

6
00:00:08,300 --> 00:00:09,690
Sakra.

7
00:00:15,500 --> 00:00:17,610
Promiňte!
Nechte nás projít, prosím. Děkuji.

8
00:00:17,660 --> 00:00:19,650
Odvezte ji rovnou na sál.

9
00:00:19,700 --> 00:00:21,810
Zůstaň se mnou, prosím.

10
00:00:21,860 --> 00:00:23,860
To bude v pořádku.

11
00:00:27,540 --> 00:00:31,930
- 10 ml fenobarbitalu.
- Tep dítěte slábne. - Rychle, prosím.

12
00:00:54,140 --> 00:00:56,140
Už můžete dál!

13
00:00:59,900 --> 00:01:02,050
<i>Poslyš, Joe</i>

14
00:01:02,100 --> 00:01:05,100
<i>Pojďme si pokecat,
mám nějaké novinky</i>

15
00:01:06,100 --> 00:01:08,170
<i>Ach, přitáhni si židli</i>

16
00:01:08,220 --> 00:01:10,740
<i>Mám příběh, o který se chci podělit</i>

17
00:01:12,340 --> 00:01:14,530
<i>Jsem požehnaný dobrými přáteli</i>

18
00:01:14,580 --> 00:01:18,210
<i>Pete, Jenny, Karen, dokonce David</i>

19
00:01:18,260 --> 00:01:20,610
<i>Ale něco je špatně</i>

20
00:01:20,660 --> 00:01:23,850
<i>Potřebuji dítě k políbení</i>

21
00:01:23,900 --> 00:01:27,490
<i>Ale teď s Matthewem mým
oddaným synem a Tinou mojí ženou</i>

22
00:01:27,540 --> 00:01:30,450
<i>Je to krásný přírůstek
do skládačky mého života</i>

23
00:01:30,500 --> 00:01:33,930
<i>Chvalte slávu Emmanuela,
jeho jméno bude Nathaniel</i>

........