1
00:00:00,377 --> 00:00:03,644
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,800 --> 00:00:06,600
Voda, kterou máme, nám vydrží
už jen asi šest týdnů.

3
00:00:06,666 --> 00:00:08,600
<i>Nikdo se to nesmí dozvědět.</i>

4
00:00:08,970 --> 00:00:10,133
<i>Ty jsi tu uvězněn.</i>

5
00:00:10,155 --> 00:00:13,377
Udělal jsem jedno zbrklé, hloupé
rozhodnutí, které se mi vymstilo.

6
00:00:13,420 --> 00:00:17,000
Jste vůdce,
kterého budou následovat.

7
00:00:17,133 --> 00:00:19,066
Tam venku je to nebezpečné.

8
00:00:23,288 --> 00:00:25,266
Tady Victor zná trvalé řešení.

9
00:00:25,311 --> 00:00:27,888
<i>Vezmeš nás k té přehradě.
Zajistíš nám dostatek vody.</i>

10
00:00:27,977 --> 00:00:30,066
Trvalé řešení.

11
00:01:05,533 --> 00:01:09,000
- Nejedeme do Tijuany.
- Správně.

12
00:01:10,333 --> 00:01:12,266
Tak co hledáme?

13
00:01:12,333 --> 00:01:15,577
Kdo si počká, ten se dočká.

14
00:02:06,800 --> 00:02:09,044
Do čeho jste nás to dostal?

15
00:02:12,888 --> 00:02:14,844
"Ježíš ochraňuje."

16
00:04:29,955 --> 00:04:32,600
Najdi rychle to, co tu hledáš.

17
00:04:36,977 --> 00:04:39,244
Támhle je.

18
00:04:49,488 --> 00:04:52,688
- Pomozte mi.
- V tomto se přes ně nedostaneme.

19
00:04:52,733 --> 00:04:54,822
My ale půjdeme pod nimi.

20
00:04:54,888 --> 00:04:58,422
Odsud jsem se dostal na tržiště,
takže to půjde i na přehradu.

21
00:04:58,511 --> 00:05:00,377
A co ta cisterna?

22
00:05:00,555 --> 00:05:02,577
Mrtví neumí řídit.

23
00:05:05,511 --> 00:05:10,155
Odejdou,
až se dostaneme pod zem.

........