1
00:00:13,860 --> 00:00:17,130
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:17,290 --> 00:00:20,090
Voda, kterou máme, nám vydrží
už jen asi šest týdnů.

3
00:00:20,150 --> 00:00:22,090
<i>Nikdo se to nesmí dozvědět.</i>

4
00:00:22,460 --> 00:00:23,620
<i>Ty jsi tu uvězněn.</i>

5
00:00:23,640 --> 00:00:26,860
Udělal jsem jedno zbrklé, hloupé
rozhodnutí, které se mi vymstilo.

6
00:00:26,910 --> 00:00:30,490
Jste vůdce,
kterého budou následovat.

7
00:00:30,620 --> 00:00:32,550
Tam venku je to nebezpečné.

8
00:00:36,770 --> 00:00:38,750
Tady Victor zná trvalé řešení.

9
00:00:38,800 --> 00:00:41,370
<i>Vezmeš nás k té přehradě.
Zajistíš nám dostatek vody.</i>

10
00:00:41,460 --> 00:00:43,550
Trvalé řešení.

11
00:01:19,220 --> 00:01:22,690
- Nejedeme do Tijuany.
- Správně.

12
00:01:24,020 --> 00:01:25,950
Tak co hledáme?

13
00:01:26,020 --> 00:01:29,260
Kdo si počká, ten se dočká.

14
00:02:20,490 --> 00:02:22,730
Do čeho jste nás to dostal?

15
00:02:26,570 --> 00:02:28,530
"Ježíš ochraňuje."

16
00:04:43,640 --> 00:04:46,290
Najdi rychle to, co tu hledáš.

17
00:04:50,660 --> 00:04:52,930
Támhle je.

18
00:05:03,170 --> 00:05:06,370
- Pomozte mi.
- V tomto se přes ně nedostaneme.

19
00:05:06,420 --> 00:05:08,510
My ale půjdeme pod nimi.

20
00:05:08,570 --> 00:05:12,110
Odsud jsem se dostal na tržiště,
takže to půjde i na přehradu.

21
00:05:12,200 --> 00:05:14,060
A co ta cisterna?

22
00:05:14,240 --> 00:05:16,260
Mrtví neumí řídit.

23
00:05:19,200 --> 00:05:23,840
Odejdou,
až se dostaneme pod zem.

........