1
00:00:01,973 --> 00:00:04,067
<i>- V minulých dílech...</i>
- Strejdo Franku?

2
00:00:04,130 --> 00:00:06,591
Chceš mi říct, kdes byl
od té doby, co jsem byl kluk?

3
00:00:06,646 --> 00:00:08,153
<i>Tribunál je tajná společnost.</i>

4
00:00:08,201 --> 00:00:11,331
- Když je tak tajný, jak o něm víš?
- Tvůj otec i já jsme byli členy.

5
00:00:11,361 --> 00:00:13,879
<i>Byl to opilý řidič.
Viděl jsem, jak umírá.</i>

6
00:00:13,949 --> 00:00:16,222
Můj bratr dělal potíže
a oni ho zabili.

7
00:00:16,396 --> 00:00:18,347
Člověk nemůže zapřít lásku.

8
00:00:20,557 --> 00:00:23,120
Já tě nemiluji.

9
00:00:24,081 --> 00:00:25,956
Podívejme se, kdo je naživu.

10
00:00:26,010 --> 00:00:28,884
Zrovna jsem si vzpomněl,
že musím někoho zabít.

11
00:00:28,935 --> 00:00:31,047
- Klon je na místě.
- A co Bruce Wayne?

12
00:00:31,153 --> 00:00:33,431
<i>Právě by se měl probouzet.</i>

13
00:00:33,530 --> 00:00:36,045
Vždy jsem udělal,
co po mně Tribunál žádal.

14
00:00:36,126 --> 00:00:40,093
- Co mi tajíte?
- Město je na pokraji chaosu.

15
00:00:40,180 --> 00:00:43,515
Zdá se, že soudný den
nastal pro Gotham dříve.

16
00:00:45,187 --> 00:00:49,445
Členové rady,
Gotham onemocněl.

17
00:00:49,855 --> 00:00:55,187
Násilí a zločin se dál šíří
jako nezastavitelná nemoc.

18
00:00:55,350 --> 00:00:58,406
Musí se podniknout radikální kroky.

19
00:00:58,534 --> 00:01:02,726
Kvůli tomu byla vytvořena zbraň.

20
00:01:02,980 --> 00:01:06,304
Zbraň, která bude použita na Gotham,

21
00:01:06,354 --> 00:01:10,633
aby město bylo vyčištěno
a námi znovu vybudováno.

22
00:01:11,219 --> 00:01:16,515
Vůdce Tribunálu po nás žádá
........