1
00:03:29,876 --> 00:03:32,251
Neděs mě!

2
00:03:58,334 --> 00:04:00,293
Bratře.

3
00:04:00,584 --> 00:04:01,668
Něco slyším.

4
00:04:01,751 --> 00:04:04,334
Přišel si pro nás Gat Gat Gong?

5
00:04:05,793 --> 00:04:09,626
Máma ti to vyprávěla, aby tě vyděsila

6
00:04:09,626 --> 00:04:11,793
a ty jsi šla brzy spát.

7
00:04:12,293 --> 00:04:14,001
Nebuď tak hloupá.

8
00:04:14,293 --> 00:04:16,501
Ne, to ne. Bratře, bratře!

9
00:04:25,001 --> 00:04:26,001
Kdo je tam?

10
00:04:29,751 --> 00:04:32,126
Slepá sousedka.

11
00:04:33,459 --> 00:04:37,334
Vaše rodiče mě požádali,
abych vám zanesla smaženou rýži.

12
00:04:37,418 --> 00:04:40,793
Otevřete dveře.

13
00:04:45,334 --> 00:04:48,668
Otevřete, tady slepá sousedka.

14
00:04:48,793 --> 00:04:51,334
Jak máme vědět, že jste to vy?

15
00:04:51,334 --> 00:04:56,501
Sáhněte si na můj obličej
skrz otvor na dopisy.

16
00:05:20,709 --> 00:05:24,043
Otevřete rychle.

17
00:05:35,376 --> 00:05:39,418
Smažená rýže by se měla sníst,
dokud je horká.

18
00:05:41,709 --> 00:05:46,084
Stejně jako děti.

19
00:06:23,626 --> 00:06:25,793
Přineste sladké knedlíčky.

20
00:06:44,751 --> 00:06:47,584
Snězte je, děti.

21
00:07:03,168 --> 00:07:04,126
Já ho mám.

22
00:07:07,793 --> 00:07:10,543
Neberte mi mou dceru!

23
00:08:00,668 --> 00:08:03,209
- Vrať se, synku!
- Pojď zpátky!

24
00:08:07,543 --> 00:08:10,876
Nechoď ke mně! Běž domů!

........