1
00:00:08,251 --> 00:00:15,967
V OKU HURIKÁNU

2
00:02:43,364 --> 00:02:44,407
Ahoj.

3
00:02:46,743 --> 00:02:47,994
Proč jsi přišel?

4
00:02:50,747 --> 00:02:52,957
Ty nechceš, abych byl s tebou?

5
00:02:58,463 --> 00:03:00,673
Jak dlouho tu zůstaneš?

6
00:03:03,509 --> 00:03:04,635
Nevím.

7
00:03:22,912 --> 00:03:23,955
No jo...

8
00:03:25,748 --> 00:03:27,667
Možná bychom měli žít chvilku rozdělení,

9
00:03:30,753 --> 00:03:33,339
abychom se jenom nehádali

10
00:03:34,424 --> 00:03:35,466
a nedělali si navzájem naschvály.

11
00:03:39,846 --> 00:03:41,264
Vím, že mi zavoláš,

12
00:03:45,977 --> 00:03:49,522
protože přese všechno mne potřebuješ.

13
00:03:53,276 --> 00:03:55,194
Tentokrát se už nevrátím.

14
00:04:19,510 --> 00:04:21,054
Nemůžu...

15
00:05:11,563 --> 00:05:13,189
Tohle je konec, uvědom si to.

16
00:05:16,025 --> 00:05:17,068
Zažádala jsem o rozvod.

17
00:05:17,360 --> 00:05:19,320
Manželství se dá zachránit vždycky.

18
00:05:22,031 --> 00:05:24,367
To naše ne a ty to víš.

19
00:05:28,288 --> 00:05:31,249
Ale proč? To nejhorší jsme přečkali.

20
00:05:31,374 --> 00:05:33,251
Snad, ale tentokrát je to jiné.

21
00:05:39,966 --> 00:05:41,009
Poznala jsem jednoho muže.

22
00:05:45,471 --> 00:05:46,639
Prostě se to stalo.

23
00:05:47,682 --> 00:05:48,725
Kdy?

24
00:05:48,975 --> 00:05:50,143
Na tom přeci nesejde.

25
00:05:54,063 --> 00:05:55,899
- Asi před dvěma měsíci.
- Jasně,
........