1
00:01:06,207 --> 00:01:08,537
Kongresmane Romero,

2
00:01:08,594 --> 00:01:11,624
chtěl jsem vás jen vidět,
než odejdu.

3
00:01:11,729 --> 00:01:16,158
- Nemyslím, že si ještě máme co říct.
- Ne, my dva už ne.

4
00:01:16,615 --> 00:01:21,813
Jen jsem vám chtěl poděkovat
za vaši houževnatost.

5
00:01:24,422 --> 00:01:28,414
- Ať máte za lubem cokoli, neprojde
vám to. - Možná mi to už prošlo.

6
00:01:28,930 --> 00:01:32,571
Výbor bude ve své práci pokračovat.
Navrhneme žalobu.

7
00:01:33,586 --> 00:01:35,290
Rochelle.

8
00:01:46,248 --> 00:01:47,890
Rochelle.

9
00:01:49,168 --> 00:01:51,071
Moc pěkné jméno.

10
00:01:52,480 --> 00:01:55,829
Řekněte mi, jak moc nechcete,
aby se to objevilo v novinách.

11
00:01:56,924 --> 00:01:59,415
A pak ten výbor rozpusťte.

12
00:01:59,658 --> 00:02:01,321
Žádné vyjednávání.

13
00:02:05,457 --> 00:02:08,064
Pane prezidente!

14
00:02:17,397 --> 00:02:19,996
HOUSE OF CARDS
5x13 - Chapter 65

15
00:02:20,094 --> 00:02:23,420
Překlad: gongis
Korekce: Lucifrid, KevSpa

16
00:02:23,524 --> 00:02:25,821
www.edna.cz/house-of-cards

17
00:03:56,525 --> 00:04:00,267
- Jak jsi mohl? Proč jsi mě nevaroval?
- Abych tě ochránil.

18
00:04:00,352 --> 00:04:02,714
- Jen jsem tě chránil.
- Nesahej na mě.

19
00:04:02,779 --> 00:04:06,803
- Chápu, že se cítíš odstrčená.
- Na pocitech mi nezáleží, Francisi.

20
00:04:06,861 --> 00:04:09,302
- Poslouchej.
- Vypadám teď naprosto směšně.

21
00:04:09,337 --> 00:04:11,742
- Nepřipravená a úplně mimo.
- Ne! Claire.

22
00:04:11,822 --> 00:04:15,127
- Máme jen jedno pravidlo, Francisi.
........