1
00:00:36,326 --> 00:00:38,495
Dôstojník na palube.

2
00:00:42,041 --> 00:00:44,710
Dnes pôjdete pohľadať
kolóniu chrobákov

3
00:00:44,877 --> 00:00:45,961
a vymažete ju z mapy.

4
00:00:47,254 --> 00:00:50,382
Intel odhaduje infestáciu druhého stupňa.

5
00:00:50,549 --> 00:00:53,093
Čiže proti nám bude
1000 aktívnych obrancov.

6
00:00:55,304 --> 00:00:56,430
Vieme čo robiť.

7
00:00:56,597 --> 00:00:58,432
Zabiť všetkých.

8
00:00:58,682 --> 00:01:01,226
Presne tak.

9
00:01:01,393 --> 00:01:03,103
Povedzte nám plán, poručík.

10
00:01:03,270 --> 00:01:05,105
Áno, pane.

11
00:01:05,814 --> 00:01:06,815
Geo.

12
00:01:06,982 --> 00:01:08,817
Prvý tím zabezpečí pristávaciu zónu.

13
00:01:09,777 --> 00:01:11,278
Camacho.

14
00:01:11,445 --> 00:01:14,531
Nájdeme vstup do kolónie, pane?

15
00:01:15,366 --> 00:01:16,575
Jedna-nula-jedna.

16
00:01:16,742 --> 00:01:19,119
My spustíme plyn.
Zabije chrobáky, ale nám neublíži.

17
00:01:19,995 --> 00:01:21,622
Baba.

18
00:01:22,247 --> 00:01:23,957
Jemine, to som ja.

19
00:01:24,124 --> 00:01:26,293
Zapnem bombu,
zapnem spúšťač na bombe.

20
00:01:26,877 --> 00:01:28,462
Ale ešte nie.

21
00:01:30,964 --> 00:01:32,007
Dutch.

22
00:01:32,424 --> 00:01:36,136
Ja a Bessie to dokončíme,
dole chrobačou dierou.

23
00:01:36,387 --> 00:01:38,639
Orol jedna<i> pripravený na odlet.</i>

24
00:01:38,806 --> 00:01:42,559
Pamätajte si tréning,
........