1
00:00:32,563 --> 00:00:37,260
Preložila Sarinka

2
00:01:18,436 --> 00:01:21,311
Určite kvôli tomu nebudem
mať problémy, Bill?

3
00:01:22,217 --> 00:01:26,643
Nebuď posera, išiel by
som s tebou, keby som...

4
00:01:27,016 --> 00:01:28,818
...nezomieral.

5
00:01:29,244 --> 00:01:31,143
Nezomieraš.

6
00:01:31,144 --> 00:01:37,079
- Nevidel si, ako som ráno zvracal
cez nos? - To je nechutné.

7
00:01:38,321 --> 00:01:40,687
Dobre, prines vosk.

8
00:01:41,785 --> 00:01:46,881
- Z pivnice?
- Chceš, aby sa vznášala, nie?

9
00:01:46,882 --> 00:01:49,177
No dobre.

10
00:02:03,108 --> 00:02:05,661
OKTÓBER 1988

11
00:02:49,537 --> 00:02:51,459
Pohni si.

12
00:02:58,438 --> 00:03:01,885
Dobre, som statočný.

13
00:03:21,660 --> 00:03:23,989
Kde je ten vosk?

14
00:03:24,290 --> 00:03:26,238
Kde je ten vosk?

15
00:03:48,605 --> 00:03:52,682
Čo to bolo? Čo to bolo?
Božínku.

16
00:04:11,033 --> 00:04:14,536
Dobre, nech sa páči.

17
00:04:14,537 --> 00:04:17,906
- Je hotová, kapitán.
- Ona?

18
00:04:17,907 --> 00:04:21,276
Vždy je to tá lodička.

19
00:04:22,028 --> 00:04:25,353
Tá lodička, ďakujem, Billy.

20
00:04:32,760 --> 00:04:35,609
Zatiaľ sa maj.

21
00:05:01,647 --> 00:05:03,396
Dávaj si pozor.

22
00:05:52,386 --> 00:05:55,798
Nie! Nie!

23
00:05:57,385 --> 00:05:59,692
Bill ma zabije.

24
00:06:08,944 --> 00:06:11,274
........