1
00:00:01,979 --> 00:00:05,907
<i>Cestování v čase je skutečné
a historie je zranitelná vůči útokům,</i>

2
00:00:05,932 --> 00:00:11,011
<i>proto cestujeme časem, abychom
zastavili šíření těchto anomálií </i>

3
00:00:11,013 --> 00:00:16,083
<i>a vymazali škody v minulosti.
Jsme tým vyvrhelů. </i>

4
00:00:16,085 --> 00:00:20,650
<i>Takže nám neříkejte
hrdinové. Jsme Legendy. </i>

5
00:00:22,491 --> 00:00:24,625
<i>V předchozích dílech jste viděli... </i>

6
00:00:24,627 --> 00:00:28,462
- Díky, pane...
- Jonah Hex.

7
00:00:28,464 --> 00:00:31,899
Časové anomálie prý
způsobují časová zemětřesení.

8
00:00:31,901 --> 00:00:34,301
Kdybychom dokázali
lokalizovat epicentrum,

9
00:00:34,303 --> 00:00:38,105
mohli bychom ty anomálie
napravit, než k nim dojde.

10
00:01:05,067 --> 00:01:06,900
Zadrž, poutníku.

11
00:01:09,104 --> 00:01:11,305
Moc lidí tady nevídáme.

12
00:01:11,307 --> 00:01:14,908
Tenhle důl už dávno nepřinesl
nic, co by stálo za ukradení.

13
00:01:14,910 --> 00:01:19,046
Pak asi půjdu.
A vás nechám udělat totéž.

14
00:01:19,048 --> 00:01:21,248
Neslyšel jsi?

15
00:01:23,719 --> 00:01:26,819
To já tu
lidi nechávám jít.

16
00:01:29,258 --> 00:01:31,458
- Nebo to potřebuješ
připomenout? - Počkat.

17
00:01:31,460 --> 00:01:35,729
O těchto dolech něco vím.
A když umřu, nedozvíš se to.

18
00:01:35,731 --> 00:01:40,534
Řekneš mi to.
Nebo tě zastřelím.

19
00:01:40,536 --> 00:01:43,569
Teď skloň zbraň
a začni mluvit.

20
00:01:45,774 --> 00:01:49,209
Ta ruda tam?
Je vzácná.

21
00:01:49,211 --> 00:01:52,713
A mocná.
Mocnější, než zlato.
........