1
00:00:01,195 --> 00:00:03,179
V minulých dílech Salvation...

2
00:00:03,234 --> 00:00:05,382
Atlas je zbrojní program.

3
00:00:05,445 --> 00:00:07,846
Až na to, že tou
zbraní byl asteroid.

4
00:00:07,847 --> 00:00:09,313
Prezidentka Mackenzieová
se chystala

5
00:00:09,314 --> 00:00:10,580
oslovit národ.

6
00:00:10,581 --> 00:00:12,766
Jdu zjistit, co už
nikdy nemůže říct.

7
00:00:12,791 --> 00:00:14,713
Jestli Atlas byl příběh roku,

8
00:00:14,714 --> 00:00:16,346
Samson je příběh století.

9
00:00:16,347 --> 00:00:17,813
Gravitační tahač

10
00:00:17,814 --> 00:00:19,146
bude jedním z největších triumfů

11
00:00:19,147 --> 00:00:20,846
v historii vědy.

12
00:00:20,847 --> 00:00:22,080
Spasitel lidstva.

13
00:00:22,081 --> 00:00:24,113
Můžeme slavit.

14
00:00:24,114 --> 00:00:26,446
Tvůj gravitační tahač
nereaguje na povely.

15
00:00:26,447 --> 00:00:28,980
Otázka je, zda jde o
rušivý impulz ...

16
00:00:28,981 --> 00:00:30,213
anebo nabourání?

17
00:00:30,214 --> 00:00:31,846
Myslím, že parta tvého syna

18
00:00:31,847 --> 00:00:34,380
podniká nezákonné aktivity
a přitáhl k tomu i Zoe.

19
00:00:34,381 --> 00:00:37,013
Máte vůbec ponětí,
s kým máte co do činění?

20
00:00:37,014 --> 00:00:38,113
S mým otcem.

21
00:00:38,114 --> 00:00:39,346
Nepřišel jsem tě sem poučovat,

22
00:00:39,347 --> 00:00:40,480
přišel jsem tě varovat.

23
00:00:40,481 --> 00:00:42,347
Jdou po vás.

24
........