1
00:00:00,343 --> 00:00:02,093
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:02,130 --> 00:00:05,589
- Ten váš autobus je o dost hezčí.
- Čmuchali jste v našem autobuse?

3
00:00:05,605 --> 00:00:10,210
Já nevím, kdo jsem. To je
něco, na co musím přijít sama.

4
00:00:10,250 --> 00:00:12,471
- Miluju tě.
- Dobře.

5
00:00:12,506 --> 00:00:15,074
Takže je tu démon,
který má rád smrt,

6
00:00:15,108 --> 00:00:18,077
a je tu hranice pekla, kvůli
které se zlo vymyká kontrole.

7
00:00:18,111 --> 00:00:20,780
Kousání není v nabídce.

8
00:00:20,814 --> 00:00:22,648
Až se proměníš, bude se ti to líbit.

9
00:00:24,017 --> 00:00:26,786
- Olivio, je mi to...
- Odpal!

10
00:00:26,820 --> 00:00:32,525
- V mém domě je démon.
- Fiji, až povstane, budeš jeho.

11
00:00:32,559 --> 00:00:34,527
- O kom to mluvíš?
- O Colconnarovi.

12
00:00:34,561 --> 00:00:36,929
- Tak se jmenuje?
- Fiji...

13
00:00:36,963 --> 00:00:39,098
- Co je?
- Já ho slyším.

14
00:00:45,205 --> 00:00:47,427
Fiji...

15
00:00:50,210 --> 00:00:52,432
Fiji...

16
00:01:06,026 --> 00:01:13,032
- Znám tě?
- Znáš. Poslal mě Colconnar.

17
00:01:13,066 --> 00:01:14,967
Řekl, že povstane démon.

18
00:01:15,001 --> 00:01:21,173
Obětováním náklaďáku mrtvol
započne začátek konce.

19
00:01:21,208 --> 00:01:24,143
Já vím a nepřekvapuje mě to.

20
00:01:24,177 --> 00:01:26,812
Smrt a násilí, které
se objevily v Midnightu,

21
00:01:26,847 --> 00:01:28,814
byly předzvěstí otevření hranice.

22
00:01:28,849 --> 00:01:30,149
Jaké to bylo naposled?
........