1
00:00:30,763 --> 00:00:35,460
Preložila Sarinka

2
00:01:16,636 --> 00:01:19,511
Určite kvôli tomu nebudem
mať problémy, Bill?

3
00:01:20,417 --> 00:01:24,843
Nebuď posera, išiel by
som s tebou, keby som...

4
00:01:25,216 --> 00:01:27,018
...nezomieral.

5
00:01:27,444 --> 00:01:29,343
Nezomieraš.

6
00:01:29,344 --> 00:01:35,279
- Nevidel si, ako som ráno zvracal
cez nos? - To je nechutné.

7
00:01:36,521 --> 00:01:38,887
Dobre, prines vosk.

8
00:01:39,985 --> 00:01:45,081
- Z pivnice?
- Chceš, aby sa vznášala, nie?

9
00:01:45,082 --> 00:01:47,377
No dobre.

10
00:02:01,308 --> 00:02:03,861
OKTÓBER 1988

11
00:02:47,737 --> 00:02:49,659
Pohni si.

12
00:02:56,638 --> 00:03:00,085
Dobre, som statočný.

13
00:03:19,860 --> 00:03:22,189
Kde je ten vosk?

14
00:03:22,490 --> 00:03:24,438
Kde je ten vosk?

15
00:03:46,805 --> 00:03:50,882
Čo to bolo? Čo to bolo?
Božínku.

16
00:04:09,233 --> 00:04:12,736
Dobre, nech sa páči.

17
00:04:12,737 --> 00:04:16,106
- Je hotová, kapitán.
- Ona?

18
00:04:16,107 --> 00:04:19,476
Vždy je to tá lodička.

19
00:04:20,228 --> 00:04:23,553
Tá lodička, ďakujem, Billy.

20
00:04:30,960 --> 00:04:33,809
Zatiaľ sa maj.

21
00:04:59,847 --> 00:05:01,596
Dávaj si pozor.

22
00:05:50,586 --> 00:05:53,998
Nie! Nie!

23
00:05:55,585 --> 00:05:57,892
Bill ma zabije.

24
00:06:07,144 --> 00:06:09,474
........