1
00:00:01,220 --> 00:00:06,220
<font color=#FF00FF>Překlad & korekce
witch.rch & mr.crow</font>

2
00:00:20,821 --> 00:00:22,030
Kde je Denise?

3
00:00:22,113 --> 00:00:24,032
Nahoře se svým malým přítelem.

4
00:00:24,115 --> 00:00:26,409
Počkej,
ona už má malého přítele?

5
00:00:26,493 --> 00:00:28,578
Hmm.

6
00:00:31,581 --> 00:00:33,375
Přestanete běhat po domě?

7
00:00:33,458 --> 00:00:34,292
Ano, babi.

8
00:00:34,376 --> 00:00:36,294
Co jste nahoře dělali, Denise?

9
00:00:36,378 --> 00:00:38,088
Koukali na <i>Fresh Prince</i>.

10
00:00:38,171 --> 00:00:39,548
A jedli sladkosti, co?

11
00:00:39,631 --> 00:00:40,799
Ne.

12
00:00:40,882 --> 00:00:44,803
Deve, míváte oslavu
Díkůvzdání i u vás doma?

13
00:00:44,886 --> 00:00:47,556
Je to něco, co se
odehrává i v indické komunitě?

14
00:00:47,639 --> 00:00:48,890
Máme společný oběd.

15
00:00:48,974 --> 00:00:51,768
Pak si můj táta pustí "Kmotra"
a usne.

16
00:00:53,436 --> 00:00:55,554
No. Jsi vítán na Díkůvzdání

17
00:00:55,579 --> 00:00:58,007
u nás kdykoliv budeš chtít.

18
00:00:58,066 --> 00:01:00,485
Co je to indická komunita?

19
00:01:01,570 --> 00:01:03,780
Deve je Ind.

20
00:01:03,864 --> 00:01:05,532
Myslela jsem, že Deve je černý.

21
00:01:05,615 --> 00:01:07,868
- Jsem hnědý.
- Černoši jsou taky hnědí.-

22
00:01:08,869 --> 00:01:09,870
Tak dobrá.

23
00:01:09,953 --> 00:01:12,664
Podívej, oba patříte do menšiny.

24
00:01:12,747 --> 00:01:14,416
........