1
00:00:57,684 --> 00:01:00,270
SMRT JE POUZE VSTUPNÍ BRANOU
DO NOVÉHO ŽIVOTA.

2
00:01:00,353 --> 00:01:02,856
ŽIJEME DNES A BUDEME ŽÍT ZNOVU.

3
00:01:02,939 --> 00:01:05,191
VRÁTÍME SE V MNOHA FORMÁCH.

4
00:01:05,275 --> 00:01:07,610
-EGYPTSKÁ MODLITBA ZA VZKŘÍŠENÍ

5
00:01:28,673 --> 00:01:30,800
ANGLIE

6
00:01:30,884 --> 00:01:34,846
1127 n. l.

7
00:02:12,926 --> 00:02:15,553
ANGLIE

8
00:02:15,637 --> 00:02:18,640
DNEŠEK

9
00:02:29,400 --> 00:02:31,236
Co to sakra je?

10
00:02:31,820 --> 00:02:32,987
Nevím.

11
00:02:40,745 --> 00:02:42,121
To mě podrž.

12
00:02:43,164 --> 00:02:46,542
<i>Crossrail je největší stavební projekt
v Evropě.</i>

13
00:02:46,668 --> 00:02:50,964
<i>42 km železničních tunelů pod povrchem
Londýna bude sloužit k přepravě cestujících.</i>

14
00:02:51,089 --> 00:02:55,385
<i>Ale dnes byla objevena starobylé hrobka
s rakvemi křižáků...</i>

15
00:02:55,510 --> 00:02:58,638
<i>Lidé si neuvědomují,
že Londýn je obrovské pohřebiště.</i>

16
00:02:58,721 --> 00:03:00,265
<i>Moderní město nad staletími smrti.</i>

17
00:03:00,348 --> 00:03:01,558
Prof. ROBIN JOHNSON
odd. archeologie

18
00:03:01,683 --> 00:03:03,017
<i>Vzhledem k blízkosti hrobky k Temži</i>

19
00:03:03,101 --> 00:03:04,853
<i>je její polovina pod vodou, že?</i>

20
00:03:04,936 --> 00:03:07,188
<i>Pod vodou je ještě více rakví.</i>

21
00:03:07,272 --> 00:03:09,732
<i>Hrobka vznikla zřejmě
během druhé křížové výpravy,</i>

22
00:03:09,858 --> 00:03:13,570
<i>takže obsahuje těla křižáků,
kteří před návratem do Anglie</i>

23
00:03:13,653 --> 00:03:14,863
<i>vtrhli do Egypta.</i>

........