1
00:01:11,025 --> 00:01:13,845
Nicku, ozvi se.
Blížím se k lokaci.

2
00:01:13,950 --> 00:01:15,820
Jsem za tebou, D.

3
00:01:16,820 --> 00:01:19,910
-Kde je šéf?
-Jede taky. Je na cestě.

4
00:01:20,020 --> 00:01:22,830
-Povedu akci.
-Rozumím.

5
00:01:33,930 --> 00:01:35,840
To bude ono.

6
00:01:40,850 --> 00:01:44,890
-Vidíš něco?
-Odsud to vypadá čistý.

7
00:01:57,850 --> 00:01:58,920
V kterým je autě?

8
00:02:01,930 --> 00:02:03,800
V Chevroletu.

9
00:02:03,820 --> 00:02:06,940
-Jezdí Priusem.
-V Chevroletu.

10
00:02:27,040 --> 00:02:28,830
Kurva!

11
00:02:58,040 --> 00:03:01,990
-Co to sakra děláš?
-Vždyť tady není.

12
00:03:02,010 --> 00:03:04,810
Zatím.

13
00:03:26,840 --> 00:03:29,850
Náklad je pryč.
Vypadá to na počítače.

14
00:03:29,870 --> 00:03:33,860
Řidič je v bezvědomí. Puls stabilní,
ale nevypadá moc dobře.

15
00:03:34,940 --> 00:03:37,880
Co když nepřijede?

16
00:03:37,900 --> 00:03:40,900
Přijede, když postřelím poldu.

17
00:03:41,880 --> 00:03:44,930
Bude rychlejší,
když ho převezeme sami.

18
00:03:44,950 --> 00:03:46,930
Alespoň do místa,
kam můžou poslat vrtulník.

19
00:03:46,950 --> 00:03:48,820
Jeden z nás
zůstane na místě činu.

20
00:03:48,840 --> 00:03:50,840
Jo, ale kde je
zatraceně ten šéf?

21
00:03:50,860 --> 00:03:51,910
Jede sem.

22
00:03:51,930 --> 00:03:53,960
Krucinál, Denise, kdy už
ho přestaneš krejt?
........