1
00:00:01,668 --> 00:00:03,635
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:06,807 --> 00:00:08,874
<i>Chtějí vědět,</i>
<i>kdo vystřílel Scottův dům.</i>

3
00:00:08,876 --> 00:00:12,500
<i>Řekl jsem Monroeovi, žes to byl ty.</i>
Proč myslíš, že ještě žiješ?

4
00:00:12,646 --> 00:00:15,080
<i>Nekoukej na to,</i>
<i>jinak tě to zabije.</i>

5
00:00:15,082 --> 00:00:18,015
<i>- Musíme se naučit bojovat poslepu.</i>
- Což znamená...

6
00:00:18,085 --> 00:00:19,484
Deucalion.

7
00:00:36,114 --> 00:00:37,569
Je to vážně nutné?

8
00:00:37,649 --> 00:00:41,106
Když mě Argent požádá, ať se
s ním sám setkám uprostřed noci,

9
00:00:41,186 --> 00:00:42,436
tak beru zbraň.

10
00:00:42,854 --> 00:00:45,796
Dej ty tu svou
na desku, ať na ni vidím.

11
00:00:46,292 --> 00:00:48,929
Pomalu, prosím.

12
00:00:56,329 --> 00:00:57,329
Stačí?

13
00:00:57,409 --> 00:01:00,341
Nezapomeň na tu pistoli u pasu.

14
00:01:05,985 --> 00:01:07,366
Ten nůž v rukávu?

15
00:01:07,446 --> 00:01:09,875
Vážně myslíš, že mám v rukávu nůž?

16
00:01:12,818 --> 00:01:14,840
Chceš mě nechat
úplně bez ochrany?

17
00:01:14,920 --> 00:01:17,470
Máš štěstí,
že tě nepřipoutám ke dveřím.

18
00:01:20,359 --> 00:01:21,359
Můžu?

19
00:01:31,487 --> 00:01:33,532
Snažíš se mě urazit úplatkem?

20
00:01:33,612 --> 00:01:36,428
Je to odměna pro každého,
kdo je ochotný mi sdělit informace.

21
00:01:36,508 --> 00:01:40,708
Budeš potřebovat víc než jen tohle,
jestli chceš, aby ti někdo něco řekl.

22
00:01:42,341 --> 00:01:43,836
Není to ale z chamtivosti.

23
00:01:43,916 --> 00:01:45,216
........