1
00:01:24,624 --> 00:01:29,954
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:31,560 --> 00:01:39,520
Petrohrad, hlavní město
Ruské říše, podzim 1768

3
00:01:45,329 --> 00:01:47,310
Vaše Excelence.

4
00:01:47,430 --> 00:01:50,173
Co mi chcete říct, poručíku?

5
00:01:51,780 --> 00:01:54,646
Nesu spoustu práce, jak můžete vidět.

6
00:01:54,766 --> 00:01:59,268
Chcete říct, že vy přicházíte
a já odcházím.

7
00:02:19,119 --> 00:02:21,559
Dostaňte mě odsud.

8
00:02:21,679 --> 00:02:24,245
Nepůjdu se podívat na lodě.

9
00:02:27,080 --> 00:02:28,879
Petrohrad
Admirálská loděnice

10
00:02:28,880 --> 00:02:32,410
Je to krásná loď. Pokusná.

11
00:02:34,005 --> 00:02:37,069
Je to naše nová vlajková loď,
Vaše Veličenstvo.

12
00:02:50,572 --> 00:02:55,791
Střílny pro kanony jsme udělali menší,
takže síla lodního trupu má větší plochu.

13
00:02:55,911 --> 00:03:02,102
Turkové mají těžké 27kilové kanóny.
Když nás zasáhnou, nebude to hezké.

14
00:03:02,222 --> 00:03:05,258
Ale s takovými těžkými kanóny
jejich lodě nejsou moc hbité.

15
00:03:05,378 --> 00:03:10,805
Rozhodli jsme se jít do 18kilových kanónů
a jejich množství snížili z 80 na 66.

16
00:03:10,925 --> 00:03:15,217
A vyhrajeme. Chtěla byste vědět jak?

17
00:03:15,337 --> 00:03:17,360
Ano, překvapte mě, Alexeji Grigorjeviči.

18
00:03:17,480 --> 00:03:20,930
Zřejmě se o to téma zajímáte.
Ráda vás poslouchám.

19
00:03:21,050 --> 00:03:25,174
- Grigorij Grigorjevič zřejmě nepřijde.
- Alexej Grigorjevič učinil smělé rozhodnutí.

20
00:03:25,181 --> 00:03:30,679
Naše lodě jsou teď mnohem hbitější, takže
můžeme bojovat i s velmi slabým větrem.

21
00:03:30,799 --> 00:03:34,240
Nikdy jste se nezmínil, že toho víte
tolik o konstrukci lodí.

22
00:03:34,400 --> 00:03:38,809
- Gratuluji, Alexeji Grigorjeviči.
........