1
00:00:00,000 --> 00:00:03,168
Subtitles by VIU
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

2
00:00:19,069 --> 00:00:21,171
[10. díl]

3
00:00:33,216 --> 00:00:36,787
Můžu potvrdit zprávy,
které jsme před časem dostali.

4
00:00:37,687 --> 00:00:38,688
Vloni

5
00:00:39,556 --> 00:00:42,192
jsem šla do nákupního centra
na oslavu prvního výročí

6
00:00:42,192 --> 00:00:44,094
založení společnosti.

7
00:00:45,295 --> 00:00:49,332
Byla tam spousta prodejců.

8
00:00:50,434 --> 00:00:51,468
Můj Bože.

9
00:00:51,868 --> 00:00:52,936
Sang Hyune.

10
00:00:53,003 --> 00:00:54,071
Sang Hyune.

11
00:00:55,906 --> 00:00:56,907
Jung Mine.

12
00:00:57,874 --> 00:00:59,976
Jung Mine. Jung Mine.

13
00:01:00,177 --> 00:01:02,179
Jung Mine. Jung Mine.

14
00:01:05,582 --> 00:01:07,184
Jung Mine.

15
00:01:08,218 --> 00:01:09,986
Jung Mine.

16
00:01:11,855 --> 00:01:13,156
Tamhle.

17
00:01:13,790 --> 00:01:16,526
Vzpomínáte si, jak vypadal?

18
00:01:16,526 --> 00:01:18,462
Byla jsem úplně bez sebe,

19
00:01:19,096 --> 00:01:20,864
takže jsem ho neviděla.

20
00:01:22,199 --> 00:01:23,166
Ale

21
00:01:23,800 --> 00:01:26,002
žena, kterou jsem viděla
v nákupním centru,

22
00:01:26,636 --> 00:01:28,205
byla mladá.

23
00:01:28,805 --> 00:01:32,542
Myslím, že jí bylo kolem 35.

24
00:01:33,710 --> 00:01:36,613
Řekla bych,
že unesla Jin Wooa a Yunu.
........