1
00:00:18,060 --> 00:00:20,896
Je to tady.
Buddy Holly je skvělý příklad.

2
00:00:21,480 --> 00:00:23,815
Buddy Holly, v den, kdy zemřel...

3
00:00:23,815 --> 00:00:27,319
Já vím, vyhrál hod mincí,
jinak by nebyl v tom letadle.

4
00:00:27,361 --> 00:00:29,530
Ne, ten hod mincí
ve skutečnosti vyhrál Valens.

5
00:00:29,530 --> 00:00:32,950
To letadlo najmul Buddy Holly.
Chceš vědět proč?

6
00:00:32,950 --> 00:00:35,452
Už ho nebavilo
jezdit špinavými autobusy?

7
00:00:35,452 --> 00:00:38,872
Ne, nebavilo ho
mít na sobě špinavý spodky.

8
00:00:38,872 --> 00:00:41,542
Tak si řekl,
že se chce dostat do cíle

9
00:00:41,542 --> 00:00:44,503
co nejrychleji, aby si mohl
vyprat prádlo. Je to pravda.

10
00:00:44,503 --> 00:00:47,965
"Den, kdy zemřela hudba",
nastal kvůli špinavým spodkám?

11
00:00:47,965 --> 00:00:51,260
Dalším dobrým příkladem je Den-D.
Nacisti věděli, že se blížíme,

12
00:00:51,260 --> 00:00:53,053
tak si na pláži připravili tanky,

13
00:00:53,053 --> 00:00:54,680
aby nás na vodě
mohli doslova rozprášit.

14
00:00:54,680 --> 00:00:57,724
Ale Hitler se rozhodl,
že je to dobrý den na sedativa.

15
00:00:57,724 --> 00:00:59,309
Nemohli ho probudit,

16
00:00:59,309 --> 00:01:02,020
aby dal povel tankům,
a zbytek je minulost.

17
00:01:02,020 --> 00:01:04,314
- O čem to sakra mluvíš?
- Mluvím o rozhodnutích.

18
00:01:04,314 --> 00:01:06,650
- Srovnáváš to s Hitlerem?
- Ne.

19
00:01:06,692 --> 00:01:08,777
To doufám.

20
00:01:08,777 --> 00:01:12,281
Jen říkám, že jakékoli rozhodnutí,
ať už malé nebo velké,

21
00:01:12,281 --> 00:01:15,409
může mít dopad na celý svět.
Je to složité.
........