1
00:01:57,180 --> 00:02:00,139
Joy, vypni to. Spi.

3
00:02:00,140 --> 00:02:01,980
No jo.

4
00:03:21,060 --> 00:03:22,420
Počkej.

5
00:05:46,660 --> 00:05:50,499
Tak jo, já jsem detektiv vrchní
konstábl Griffinová, a dneska

6
00:05:50,500 --> 00:05:54,459
si něco řekneme o standardním
postupu ovládnutí situace

7
00:05:54,460 --> 00:05:57,139
a zpoutání podezřelého.

8
00:05:57,140 --> 00:06:00,939
Je velmi důležité, abyste
udělali každý krok postupu.

9
00:06:06,380 --> 00:06:10,899
Vaší první a nejlepší možností
je vyzvat podezřelého,

10
00:06:10,900 --> 00:06:15,220
aby si lehl obličejem k zemi,
ruce rozpažené, dlaně otočené k nebi.

11
00:06:17,140 --> 00:06:18,499
Jasný?

12
00:06:20,580 --> 00:06:21,860
Nějaký dobrovolník?

13
00:06:26,940 --> 00:06:28,100
Kdokoliv?

14
00:06:29,740 --> 00:06:31,739
Nikdo?

15
00:06:45,740 --> 00:06:47,779
Vy, Walkere.

16
00:06:47,780 --> 00:06:49,740
- Sakra.
- Posaďte se prosím.

17
00:06:55,340 --> 00:06:57,579
Zahrajeme si malou hru,

18
00:06:57,580 --> 00:06:59,619
ve které budete vzdorovat zatčení.

19
00:06:59,620 --> 00:07:00,660
Rozuměl jste?

20
00:07:02,220 --> 00:07:03,939
Rozuměl jste?

21
00:07:03,940 --> 00:07:05,460
Musíte to říct, Walkere.

22
00:07:06,740 --> 00:07:07,940
Ano, madam.

23
00:07:09,580 --> 00:07:13,059
Zatýkám vás pro podezření
z rušení klidu.

24
00:07:13,060 --> 00:07:14,779
Lehněte si prosím čelem k zemi.

25
........