1
00:00:13,860 --> 00:00:17,110
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:17,170 --> 00:00:20,440
- Skloňte své zbraně a pojďte ven.
- Pořád se z toho můžeš dostat.

3
00:00:20,490 --> 00:00:23,130
Když jim vydáme zbraně,
tak se vzdáváme.

4
00:00:23,200 --> 00:00:25,970
Tvůj otec nechtěl
spáchat sebevraždu.

5
00:00:26,020 --> 00:00:27,860
Já ho zabil.

6
00:00:28,000 --> 00:00:30,150
Zvolili jsme vyhoštění místo popravy.

7
00:00:30,170 --> 00:00:32,930
- Nebudeš se moci vrátit.
- Rozumím.

8
00:00:34,370 --> 00:00:36,310
<i>Byl jsi vyhnán ze své země.</i>

9
00:00:36,350 --> 00:00:38,550
Vezmi si své věci a jdi.

10
00:04:02,820 --> 00:04:07,020
BŮH POMÁHÁ TĚM,
KTEŘÍ POMÁHAJÍ SAMI SOBĚ

11
00:06:53,950 --> 00:06:58,710
<i>edna.cz/fear-the-walking-dead</i>

12
00:06:58,730 --> 00:07:02,130
<i>přeložil Xavik</i>

13
00:07:19,620 --> 00:07:21,460
Nezapomeň na svou čepel.

14
00:07:31,110 --> 00:07:33,220
Dobytek sem láká mrtvý.

15
00:07:33,260 --> 00:07:36,040
Všechen dobytek brzy
zemře kvůli nedostatku vody.

16
00:08:03,220 --> 00:08:05,150
Zabíjení stáda...

17
00:08:07,480 --> 00:08:09,600
Já vím, ale je to správné rozhodnutí.

18
00:08:11,350 --> 00:08:14,040
Tohle nebylo moje rozhodnutí,
ale rozhodnutí Národu.

19
00:08:14,110 --> 00:08:15,930
Nick je podpořil.

20
00:08:17,060 --> 00:08:18,770
Já je podpořila.

21
00:08:22,600 --> 00:08:24,680
Ale necháme si pár dojnic.

22
00:08:27,020 --> 00:08:29,620
Mívali jsme jich tu 400.

23
00:08:30,170 --> 00:08:34,530
Tohle už ani není ranč.

24
........