1
00:00:01,060 --> 00:00:04,060
O můj bože.
Ta je tak roztomilá.

2
00:00:04,100 --> 00:00:05,760
A je zdravá.

3
00:00:05,800 --> 00:00:07,700
6 kilogramů a 850 gramů.

4
00:00:07,730 --> 00:00:09,700
Průměrné pro novorozeného
Moclana.

5
00:00:09,730 --> 00:00:13,200
Samička narozená do
pouze mužského druhu.

6
00:00:13,240 --> 00:00:15,810
Jo. Bortusi, tohle dítě je
jediné z milionu.

7
00:00:15,840 --> 00:00:18,240
Vlastně, Moclanská samička
se rodí

8
00:00:18,280 --> 00:00:20,780
stěží každých 75 let.

9
00:00:20,810 --> 00:00:22,226
No, tady máme jedinou
holčičku z města.

10
00:00:22,250 --> 00:00:24,710
Pokud to nikomu nevadí,

11
00:00:24,750 --> 00:00:26,656
rád bych byl chvíli o samotě
se svým druhem.

12
00:00:26,680 --> 00:00:27,820
Úplně v pohodě.

13
00:00:27,850 --> 00:00:28,820
Stejně bychom měli být na můstku.

14
00:00:28,850 --> 00:00:29,950
Tak pojďte, lidi.

15
00:00:29,990 --> 00:00:31,350
Gratuluju vám dvěma.

16
00:00:34,690 --> 00:00:37,560
Musí to být.

17
00:00:37,600 --> 00:00:40,700
Ano. Zařídím to.

18
00:00:57,220 --> 00:00:59,450
Yaphite, nic ti není.

19
00:00:59,480 --> 00:01:00,980
Jsem si vcelku jistý, že
ano, doktorko.

20
00:01:01,020 --> 00:01:02,666
Nezadržuji tekutiny
jako obvkykle.

21
00:01:02,690 --> 00:01:04,520
Moje ubikace vypadají
jako bažina.

22
00:01:04,560 --> 00:01:06,120
Je to nepořádek.

23
00:01:06,160 --> 00:01:08,790
........